Business

Findenkaereste.dk har netop afsluttet en stor spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger, hvad danskerne tiltrækkes af hos en potentiel partner.

Virksomhed

Findenkaereste.dk

Adresse

Jyllandsgade 59, 6700 Esbjerg

E-mail

info@findenkaereste.dk

Webside

https://findenkaereste.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 11. juni

Humor, loyalitet og omsorgsfuldhed er det vigtigste hos en partner

Findenkaereste.dk, som er Danmarks største portal med tips og tricks til dating, afsluttede for nyligt en stor spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger, hvad danskerne tiltrækkes mest af.

Jesper Nørskov Jensen, der er medindehaver af portalen, forklarer herunder nærmere om undersøgelsens omfang og samplet til undersøgelsen.

”Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi på forhånd definerede omkring 30 træk, som vi mente, man kunne finde tiltrækkende hos en partner. Vi bad alle vores respondenter om at sætte kryds ved alle de træk, som de fandt mest tiltrækkende hos en potentiel partner. I alt lykkedes dog os at få hele 1.403 til at udfylde spørgeskemaet. 80,1 % af disse var kvinder, mens resten var mænd. Vores ældste respondent var 74 år, mens den yngste var 13.”

Vi tiltrækkes primært af indre værdier

Selvom mange sandsynligvis sætter pris på en god røv, et flot smil og et sæt pæne øjne, så er ydre træk som disse ifølge denne undersøgelse langt fra de vigtigste.

Top 10 over de vigtigste træk består nemlig af ni indre egenskaber og blot et ydre fortrin. Du er sikkert ved at omkomme af nysgerrighed over, hvordan denne top 10 ser ud, og vi skal naturligvis ikke trække pinen mere.

1.Humor (88,1 %)

2.Loyalitet (78,8 %)

3.Omsorgsfuldhed (76,8 %)

4.Venlighed (65 %)

5.Betænksomhed (63,8 %)

6.Menneskelige værdier, der harmonerer med mine (58,3 %)

7.Intelligens (56,7 %)

8.Flotte øjne (53,9 %)

9.Velsoignerethed (53,3 %)

10.Gode manerer (46,9 %)

De procentsatser, som står i parentes, angiver, hvor mange procent af respondenterne der har sat kryds ved det givne træk.

Er mændene og kvinderne enige?

De mandlige og kvindelige respondenter er faktisk helt enige om, hvilke træk der er tiltrækkende hos en potentiel partner. I hvert fald hvis man kunne kigger på top 3.

Zoomer man lidt længere ud, ser man en række uenigheder. Man opdager blandt andet, at mændene er lidt mere overfladiske end kvinderne.

Eksempelvis indtager et træk som flotte øjne en femteplads hos de mandlige respondenter, mens det hos kvinderne kun lige akkurat sniger med i top 10.

Ydermere er det værd at bemærke, at et flot smil er med på mændenes top 10 over mest tiltrækkende træk hos en potentiel partner, hvilket det ikke er hos kvinderne. Dette indikerer klart og tydeligt, at mændene generelt set prioriterer ydre kendetegn lidt højere end kvinderne. Eller i hvert fald at de står ved, at de gør det.