Regnskab viser, at overskuddet vokser kraftigt i Karstensen Group

2019 var et rigtig godt regnskabsår for en af Nordjyllands store og markante produktionsvirksomheder Karstensen Gruppen A/S.

Overskuddet efter skat blev sidste år på 32 millioner kroner. Det er en vækst på over 68 procent i forhold til 2018, som endte med en bundlinje på 19 millioner kroner for Karstensen Gruppen. Medarbejderstaben i Skagen har i de senere år været stigende og nåede ved årets afslutning 470 medarbejdere mod 461 i 2018.

Karstensen-koncernen består af flere virksomheder.

Mest kendt er Karstensens Skibsværft, som driver et nybygnings- og reparationsværft i Skagen.

Værftet afleverede i 2019 fem nybyggede skibe til kunder i Danmark, Norge og på Shetland.

Det nordjyske skibsværft ejer også et værft i Nuuk, Grønland, og virksomheden KS Elektro med base i Skagen.

KS Elektro leverer elektroniske løsninger til skibsfartsindustrien og nåede et overskud efter skat på næsten otte millioner kroner i 2019.

Danish Yacht fik overskud

Karstensens Skibsværft med dattervirksomheder gav i henhold til årsregnskabet isoleret set et samlet overskud på 784.000 kroner i 2019.

Karstensen Gruppen omfatter også virksomheden Danish Yachts i Skagen med speciale i bygning af store yachter.

Virksomheden nåede i 2019 et overskud efter skat på næsten 26 millioner kroner.

I Polen har Karstensen Gruppen siden 2018 ejet sit eget værft, Karstensen Shipyard, Poland.

Uafhængighed

Værftet producerer alle de skrog, som bliver brugt i Karstensen Gruppens nybygninger, og det har gjort Karstensen uafhængig af tidligere tiders eksterne leverandører.

- Vi har leveret et resultat, som vi er tilfredse med, og som i høj grad skyldes, at vi på grund af seneste udvidelser med eget skrogværft i Polen og KS Elektro kan tilbyde den samlede pakke til vores kunder i form af både design, nybygning og service på eftermarkedet, lyder den sammenfattende kommentar til 2019-regnskabet fra Knud Degn Karstensen, der er direktør i Karstensen Gruppen.

Corona-nedlukningen har lagt en dæmper på Karstensen Gruppens ellers positive forventninger til 2020.

Nu forventer selskabet en reduceret omsætning og et mindre overskud i forhold til det oprindeligt forventede.

Ordrebeholdningen af nybygninger lyder på 16 nye fiskefartøjer med en samlet værdi på 2,5 milliarder kroner, der skal bygges over de nærmeste år.

Karstensen Gruppen vil ikke gøre brug af de offentlige hjælpepakker, som staten lige nu tilbyder danske virksomheder, der er ramt af coronakrisen.

Bortvælger hjælpepakker

- Karstensen Gruppens virksomheder forsøger at bidrage til samfundsøkonomien ved at opretholde produktionen og ved ikke at gøre brug af Covid-19-hjælpepakker. Vi vil klare os igennem uden, for der er jo en regning at betale for dem på den anden side af krisen, siger Knud Karstensen.

Karstensen Gruppen er ejet af Karstensenfonden, der er den dominerende aktionær, samt af Knud Karstensen og Kent Damgaard.

Ejerne trækker et samlet udbytte på syv millioner kroner ud af deres virksomhed i forbindelse med regnskabsåret 2019.

Af pressemeddelelsen fra Karstensens Skibsværft fremgår det også at, i 2029 har nybygningsafdelingen 5 nybygninger til henholdsvis Danmark, Norge og Shetland.

Der blev afleveret færre nybygninger end forventet i 2019, hvilket skyldes forsinkelser fra eksterne underleverandørværfter.

Fremadrettet bliver skrogleveringerne bedre koordineret i takt med at alle nybygninger bygges på eget skrogværft i Gdynia. Karstensens Shipyard Poland er ved at være veletableretefter, produktionen blev startet op i slutningen af 2018. Værftet i Polen har i løbet af 2019 leveret 4 skrog til værftet i Skagen, og produktionen har været i gang i lidt mere end et år.

Der er bruges stadig en del ressourcer på at få produktionen effektiviseret, men investeringen i egen skrogproduktionsfaciliteter har været afgørende for at fremtidssikre og udvikle skibsbygningsproduktionen og virksomhederne i Skagen.

500 ansatte i Polen

Karstensen Shipyard Polen beskæftiger knap 500 medarbejdere og underleverandører. Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling i Skagen har haft et år med god aktivitet med en del større ombygningsopgaver og mange mindre opgaver. Der er leveret et tilfredsstillende resultat i et marked, som ellers er præget af stor konkurrence.

KS Elektro har haft høj aktivitet, og har leveret et godt resultat og beskæftigede ved årets afslutning 100 medarbejdere.

Nuuk Værft har haft lavere beskæftigelse end tidligere, men har leveret et fornuftigt resultat og har i tillæg dertil investeret i at effektivisere produktionsanlægget for at fremtidssikre værftet til gavn for både medarbejdere og kunder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...