VVM-redegørelsen er klar: Nu spørges borgerne igen

SKAGEN: Nu går udvidelsen af vejstrækningen fra Ålbæk til Skagen ind i sin afgørende fase.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort VVM-redegørelsen for de to delstrækningen, der skal udbygges til såkaldte 2+1-veje, og der er nu offentlig høring om redegørelsen frem til 2. marts, oplyser Leif Hald Pedersen, der er projektchef i Vejplan og miljøafdelingen.

VVM-undersøgelsen belyser konsekvenserne af forskellige alternativer i forhold til miljø, økonomi, lokal trafik og naboer, og skaber grundlaget for en politisk stillingtagen til projektet.

Når den offentlige høring er slut udarbejder Vejdirektoratet et høringsnotat samt en indstilling til transportministeren.

Herefter er det op til en videre politisk drøftelse og stillingtagen til, hvorvidt projektet skal gennemføres via en anlægslov.

Hvis anlægsloven vedtages, og der er bevilget penge, kan projektet gennemføres på ca. 3-3½ år.

Heraf skal der bruges ca. 1½ -2 år til udbud, detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation og ca. 1½ år på anlægsarbejdet.

20 år på bagen

Planerne for udvidelse af vejstrækningen har historisk set op med en snes år på bagen.

Nordjyllands Amts planlagte udvidelse af vejen blev bremset i 2007, da staten overtog ansvaret fra amtet.

Strækningen over Hulsig Hede nåede inden da at blive udvidet til en 2+1 vej, og siden da har både erhvervslivet i Skagen og lokale politikere kæmpet for at få omdannet de sidste to strækninger til samme vejtype.

Således understregede borgemster Birgit Hansen i forbindelse med et debatmøde om projektet i 2019, at hun selv havde været med til at arbejde for, at den vejudvidelse kom på dagsordenen.

- Det er jo en statsvej, så min opgave har været at lobbyere for den. Det har mange andre lokale politikere også gjort. For mig personligt handler det om både at sikre forsyning og sikkerhed. Altså om tryghed i forhold til, at det er en smal vej hvor der sker ulykker. Også ambulancer skal kunne komme bedre frem og tilbage. Og det er en meget benyttet vej af den store industri i Skagen. Det spiller også ind, sagde Birgit Hansen dengang.

Det er strækningerne fra Flagbakkevej syd for Skagen til Hulsig Hede og igen fra Hulsig til Ålbæk. I alt 12 kilometer, der tænkes omdannet til 2+1 vej.

Hvad siger den så

Og hvad peger VVM-redegørelsen så på.

I forhold til, at være nabo, så vil en eventuel udvidelse kunne betyde, at Vejdirektoratet skal inddrage hele ejendomme eller dele af dem til vejudvidelsen.

VVM redegørelsen regner med, at projektet vil berøre op mod 35 ejendomme.

Det kan både være i forhold til at afgive permanente arealer til selve vejudvidelsen og midlertidige arbejdsarealer, som kun skal bruges i anlægsfasen.

I forbindelse med at vejen anlægges kan der også ske ændringer i adgangsforholdene.

Udbygning af vejen fra to til tre spor kræver mere areal.

Dels arealer som skal bruges permanent til selve vejudvidelsen og lokalveje - det er op mod 15 hektar , dels arbejdsarealer som skal bruges midlertidigt i anlægsfasen. Det kræver nok omtrent det samme areal.

Nye adgangsveje

I forhold til adgang til ejendommene, så lægges der op til, at tre ejendomme på vestsiden af rute 40 fremover skal vejbetjenes fra Hirtshalsvej, og at sommerhusene ved Edderfuglevej fremover skal vejbetjenes via Perlevej.

De øvrige private indkørsler nord for Perlevej med direkte adgang til rute 40 bevares.

Ud over Edderfuglevej planlægges også adgangsvejene til sommerhusområdet på strækningen til rundkørslen lukket, sådan at hele sommerhusområdet syd for Edderfuglevej fremover skal vejbetjenes via Mågevej og rundkørslen ved Hirtshalsvej.

Udbygningsstrækningen forløber gennem åbent terræn med forholdsvist få naboer.

Den sydlige del af strækningen forløber forbi et sommerhusområde og enkelte helårsboliger.

Den nordlige udbygningsstrækning forløber gennem Skagen Klitplantage uden nærliggende boliger og sommerhuse.

De trafikale undersøgelser viser, at en udbygning af Ålbækvej/Frederikshavnsvej vil give en bedre fremkommelighed og deraf en smule højere gennemsnitshastighed for trafikken.

Udbygningen vurderes ikke at give anledning til øget trafik.

Mere støj

Udbygningen vurderes at medføre en øget støjudsendelse på ca. 1 dB, hvilket betragtes som en marginal ændring, der i praksis ikke er hørbar.

Den ændrede støjpåvirkning vurderes primært at skyldes den øgede gennemsnitshastighed.

Støjen er beregnet ved helårsboliger og sommerhuse langs udbygningsstrækningen og der er foretaget beregning af tilvalg af støjskærm ved sommerhusområdet strækkende sig langs den østlige side af Ålbækvej fra rundkørslen ved Hirtshalsvej og mod nord.

Er man interesseret i at vide mere om VVM-redegørelsen, så kan man få indsigt via vejdirektoratets hjemmeside.

Man kan også sikre sig et resumé, der findes i en papirudgave, der ligger hos SPAR og Rema 1000 i Ålbæk.

Senere – når biblioteket og borgerservice på rådhuset i Skagen igen åbner – vil man også kunne hente et eksemplar af det trykte resumé her.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...