4500 ansatte har givet input til trivselsundersøgelsen - og de er glade

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune er med sine over 5.000 ansatte kommunens største arbejdsplads – og det er, ifølge en ny trivselsundersøgelse, et rigtigt godt sted at være.

Arbejdspladsen scorer højt inden for både udvikling, ledelse, samarbejde og tillid, og da hele 89 procent af ansatte har svaret på det rundsendte spørgeskema, giver undersøgelsen et godt billede af kommunen som arbejdsplads.

- Jeg synes, at vi har god grund til at rose os selv. Det er et tegn på tillid mellem de ansatte og deres ledere, at så mange har deltaget. Samtidig har vi fået gode resultater, der viser, at vi arbejder godt med vores udfordringer, siger kommunaldirektør Mikael Jentsch.

Han er formand for HovedMED, som er det samarbejdsudvalg bestående af et udvalg af ledere og medarbejdere, der står bag trivselsundersøgelsen.

- Det overordnede resultat viser, at medarbejderne ved Frederikshavn Kommune trives, er motiverede og stolte af deres arbejde – det er rigtigt godt nyt for trivslen, siger næstformand for HovedMED og repræsentant for tillidsrepræsentanterne, Thomas Brix Lyng.

Trods de gode resultater, er der områder, som kræver fokus. F.eks. mobning og chikane, som otte procent af de adspurgte har oplevet. Det er under landsgennemsnittet for offentlige arbejdspladser, hvor 12,9 procent oplever mobning – men det er stadig ikke godt nok.

- Vi har en nultolerance over for mobning, og selvom vi ligger pænt nationalt set, skal vi ikke have mobning på arbejdspladsen – hverken mellem kollegaer, ledelse eller fra borgerne, siger Mikael Jentsch.

Det samme gælder vold og trusler, som 15 procent af kommunens ansatte har været udsat for. Et tal, der er akkurat så højt som det, der findes blandt de offentlige ansatte på nationalt plan.

- Nogle af vores arbejdspladser har desværre vold og trusler tæt inde på livet – Ikke mellem ledere og kollegaer, men fra borgere og pårørende. Derfor foretager vores ledere også flere anmeldelser, så vi sikrer den enkelte medarbejders ret og skaber opmærksomhed på problematikken - for det er ikke i orden, uanset hvem, der står bag, fortæller Mikael Jentsch, som bakkes op af tillidsrepræsentanterne:

- Hverken mobning, chikane, vold eller trusler hører hjemme på en arbejdsplads og vi skal holde et konstant fokus på disse forhold, da de ellers kan ødelægge trivslen og motivationen på vores arbejdsplads, siger Thomas Brix Lyng.

- Derfor er undersøgelsen første skridt. Nu skal de enkelte ledere indkalde til dialogmøder om resultaterne, og så skal der laves handlingsplaner, så vi kan styrke og forbedre trivslen, siger Thomas Brix Lyng.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...