I en coronatid kan pårørende ikke deltage så aktivt i behandlingsforløbet - og her kan Strokelinjen hjælpe

KOMMUNEN: Et stroke vender hverdagen på hovedet for både den, der bliver ramt, og de pårørende.

Og i en tid med COVID-19-restriktioner i sundhedsvæsenet kan det være endnu vanskeligere at få svar på alle spørgsmål om de udfordringer, som melder sig i forløbet efter hospitalsindlæggelsen.

Nu lancerer Hjernesagen ”StrokeLinjen”, som skal støtte pårørende og strokeramte med gratis rådgivning og vejledning samt øge danskernes kendskab til stroke og korrekt adfærd, når en person udviser symptomer på stroke.

I 2019 blev 1.309 personer ramt af et stroke (blødning eller blodprop i hjernen) i Region Nordjylland.

14 procent af de ramte var fra Frederikshavn Kommune, som i 2019 indtegner sig som det område, der topper antallet af stroke kun overgået af Aalborg.

421 borgere i Aalborg Kommune blev ramt af stroke i 2019.

Tallene for Frederikshavn og Hjørring er henholdsvis 192 og 143.

Alt tyder dog på, at det høje lokale antal i 2019 er en enlig svale, idet tallene for både 2017 og 2018 placerer sig mere på linje med vore nabokommuner.

Det fortæller professor Søren Paaske Johnsen, Aalborg Universitetshospital.

- Der er intet i tallene, der tyder på en signifikant forskel mellem Frederikshavn og de øvrige kommuner i Nordjylland ud over de forskelle, der kan opstå helt naturligt, siger professoren.

Sammeligner vi Hjørring og Frederikshavn i 2017 og 2018, så var Hjørring begge år ramt af flere stroke end Frederikshavn. I 2017 lød tallene på 159 mod 156 og i 2018 168 mod 155

Et stroke rammer uden varsel og kaster hele familien ud i en uvant og krævende situation.

Den forstærkes af, at vi står midt i COVID-19, som bl.a. betyder, at pårørende til strokepatienter i mange tilfælde ikke kan være lige så meget med i behandlingsforløbet som hidtil, og det bekymrer Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer.

- Det er uden tvivl ekstra svært for de familier, som rammes af stroke i denne tid, hvor der er restriktioner i sundhedsvæsenet. Det skaber nogle utilsigtede problemer, da der alt efter smittetrykket kan være restriktioner for, hvor mange pårørende der må komme på besøg og være med til opfølgende samtaler med læger og andre specialister, siger Birgitte Hysse Forchhammer, direktør i Hjernesagen og initiativtager til StrokeLinjen.

Hun fortsætter:

- Det kan betyde, at patienterne ikke får stillet alle de relevante spørgsmål eller ikke kan huske alle informationerne efterfølgende, og det skaber forvirring og utryghed.

Hos StrokeLinjen kan man spørge om alt det, man er i tvivl om, fx i forhold til de fysiske og psykiske forandringer, strokepatienter oplever, eller hvordan man er stillet i forhold til rehabilitering.

TrygFonden har støttet StrokeLinjen med 5 millioner og her ser man frem til, at der nu findes et fælles tilbud, hvor man ikke alene kan få hjælp, hvis man står midt i et strokeforløb, men også kan henvende sig for at få viden om forebyggelse, og hvordan man holder sin hjerne sund.

- Stroke er en alvorlig folkesygdom, som rammer 12.000 personer om året i Danmark.

Regner vi de pårørende med, så påvirker sygdommen rigtig mange mennesker, og derfor er der et behov for rådgivning og vejledning, når man står midt i et sygdomsforløb og ikke mindst i tiden efter, hvor det kan være svært for både den strokeramte og de pårørende at finde tilbage til en normal og tryg hverdag. Vi kan heldigvis også selv gøre noget for at forebygge stroke, og derfor er en mindst lige så vigtig del af StrokeLinjen at oplyse om forebyggelse, og hvilke symptomer vi skal være opmærksomme og reagere hurtigt på. På den måde er StrokeLinjen et tilbud til alle, og vi håber, at det vil øge befolkningens generelle viden og være en god støtte for de familier, som rammes af et stroke, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Familien Kristensen fra Hjørring har selv mærket, hvordan COVID-19 gjorde en i forvejen svær situation, efter et stroke ramte faren i familien, ekstra vanskelig.

- Min mand, Hans Jørgen, er på rehabiliteringscenter efter flere strokes i 2019, men pludselig måtte jeg ikke være der lige så ofte og længe, som jeg plejede.

- Samtidig måtte kun ét af vores tre børn besøge ham sammen med mig for at mindske smitterisikoen.

- Jeg mistede følingen med hans hverdag, og jeg kunne ikke på samme måde følge behandlingen, spørge ind til den eller være en støtte for Hans Jørgen.

- Det var hårdt og frustrerende, og jeg sad med mange ubesvarede spørgsmål.

- Derfor er et tilbud som StrokeLinjen en værdifuld hjælp til familier i en kaotisk tid, hvor man kan stille spørgsmål og få viden om alle de ting, der sker i sådan et forløb. Det er ikke kun aktuelt under COVID-19, men uanset hvornår stroket rammer, siger Karina Kristensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...