Christian Vanggaard - ejer og grundlægger af Sæby Fiske-Industri - døde d. 20. april, kun få dageefter sin 94-års fødselsdag.

Christian Vanggaard har gjort Sæby Fiske-Industri til Nordeuropas stærkeste og største virksomhed til produktion og salg af makrelkonserves.

Sæby Fiske-Industri blev startet på Havnen i Sæby i gamle produktionslokaler i 1947. Siden da har virksomheden, under Christian Vanggaards ledelse, som direktør og senere bestyrelsesformand, været i konstant udvikling og vækst. Produktionen har omfattet fiskeensilage, rejer og makrelkonserves, men siden begyndelsen af 80’erne udelukkende makrelkonserves og frasortering af hele makrel.

I 1962 opførte Vanggaard på et inddæmmet areal, syd for havnen, en rejefabrik og i 1971 en makrelfabrik. Rejeproduktionen blev opgivet og solgt, og Vanggaard koncentrerede sig udelukkende om makrelproduktion.

I starten af 80’erne havde makrelproduktionen nået 55 mio dåser - fabrikkens maximale kapacitet.

Det stoppede ikke Vanggaard, der i første halvdel af 80’erne opførte et helt nyt fabriksanlæg med frysehuse og produktionslokaler på Kjeldgaardsvej i Sæby. Anlægget er senere blevet udbygget, senest i 2016, hvor der blev bygget en supplerende fabrik ved siden af den bestående.

Sæby Fiske-Industri har i dag en produktionskapacitet på ca 150 mio dåser årligt og solgte og producerede i 2019 ca 120 mio dåser. Virksomheden beskæftiger over 200 medarbejdere, og er dermed en af Frederikshavn Kommunes største arbejdspladser.

Christian Vanggaard har i alle årene været meget fremsynet og initiativrig, hvilket virksomhedens udvikling viser.

Christian Vanggaard besluttede i 1984 at stifte en fond – Vanggaard Fonden - med henblik på, at Fonden efter Vanggaard døde, skulle eje Sæby Fiske-Industri. Baggrunden var, at Vanggaard ville sikre virksomhedens forbliven i Sæby til glæde for de ansatte og for lokalsamfundet. Gradvist er ejerskabet overtaget af Fonden, der efter Vanggaards død vil eje 80% af aktiekapitalen.

Det er herefter op til Fondens- og Sæby Fiske-Industris bestyrelse sammen med direktionen og medarbejderne at bevare og videreudvikle virksomheden.

Christian Vanggaard efterlader sig 3 børnebørn og en svigersøn.

Begravelsen finder sted ved en inviteret ceremoni fredag d. 24. april fra Sæby Kirke.

Æret være Christian Vanggaards minde.

Claus B. Christensen, administrerende direktør og Hans Jørgen Kaptain, bestyrelsesformand

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...