Hvid jul hænger i tynd tråd: Vejret bliver mere ekstremt i fremtiden, hvis klimaet stadigt bliver varmere, lyder det fra DMI

NORDJYLLAND: Varmebølger, der varer 41 dage.

Stormflod hvert eller hvert andet år.

Fem graders frost som det koldeste.

Landbrugsjord, der kan dyrkes 11 måneder om året.

Hvid jul bliver en saga blot.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i DMI's klimaatlas, der netop er blevet opdateret med bud på, hvordan vejret bliver i slutningen af dette århundrede, hvis der ikke tages højde for, at klimaet bliver stadigt varmere.

Et varmere klima giver mere ekstremt vejr, og klimaforandringerne er allerede begyndt.

- Derfor er det ikke tilstrækkeligt at reducere udledningerne for at begrænse klimaforandringerne. Vi står også over for en stor opgave, med at tilpasse samfundet til fremtidens klima, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Det gælder eksempelvis et stigende havniveau, der gør de voldsomme vandstandsstigninger - som i dag er sjældne - mere almindelige i fremtiden.

DMI's Klimaatlas fortæller om temperaturekstremer i fremtidens klima.

- Samlet set indikerer de nye tal, at den hvide jul hænger i en tynd tråd, og lange perioder med hård frost og et snedækket Danmark bliver en sjældenhed i fremtiden.

- I sommerhalvåret kan vi til gengæld forvente langt flere dage med varme- og hedebølge i Danmark. Årets varmeste dag bliver i gennemsnit ca. 33 grader i slutningen af århundredet, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter som hidtil, forklarer Rasmus Anker Pedersen, der er konstitueret daglig leder af klimaforskningen hos DMI.

Når vi ikke får udbredt frost, kan jorden dyrkes i flere måneder af året.

- Fremtidens vækstsæson kan blive næsten tre måneder længere, end den er i nutidens klima og dermed i gennemsnit vare cirka 11 af årets 12 måneder. Til gengæld kan landbruget og haveejerne om sommeren blive udfordret af flere tørre perioder og regn, der i højere grad falder som kraftige byger, siger Rasmus Anker Pedersen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...