Skagen Byting inviterer til et serviceeftersyn af arkitekturen

SKAGEN: Skagboerne røgtede garnene og pløjede sandjorden. Deres boliger var længe ikke noget at skrive hjem om, men der kom styr på sagerne. Sandet blev dæmpet, stråene afløst af tegl, bindingsværk blev til grundmur. Til sidst ramte infrastruktur og samfærdsel byen, som med et snuptag ikke var til at kende igen.

Fiskerlejet blev til købstad overnight, og minsandten om der ikke også dukkede arkitekter op – fra andre byer naturligvis. De satte deres præg på bebyggelsen, og tegnestuerne leverede en ny generation, som videreførte og modererede arkitekturen, så bykernen fik en gennemtænkt soliditet.

Efter 2. verdenskrig blev der bygget i Skagen som aldrig før, men nu var der ikke længere stemning for gesimser, kordonbånd, liséner, tandsnit, småsprossede vinduer og hamborgfuger. Købere og lejere stod i kø, og der var ikke tid eller vilje til at fintænke. Byen blev i hast omkranset af lidt mere ordinært byggeri, så også de mange nye tilflyttere kunne få tag over hovedet.

I løbet af de sidste par tiår er den gamle bydel i vid udstrækning blevet overtaget af hædersmænd og –kvinder, der primært benytter husene i deres fritid. Bygningerne blev istandsat og ombygget, måske overgjorde man det undertiden i den bedste vilje. Mange tønder gul maling gik i hvert fald over disken, og nu er et klassisk rødstenshus efterhånden en stor sjældenhed.

Der bygges og ombygges stadig i den centrale del af Skagen, og det kaster mange diskussioner og konfrontationer af sig. Skal der mere hjemstavnsarkitektur til på de få kvadrattommer, der er tilbage, eller skal der nyfortolkes?

Skagen Byting giver arkitekturen et serviceeftersyn, når man torsdag den 20. februar kl. 19.30 indbyder til offentligt møde i Salen på Kulturhus Kappelborg.

Fra Lokalhistorisk Arkiv Skagen kommer Hans Nielsen og varmer publikum op.

Cand. polit. Flemming Borreskov, tidligere direktør i Realdania, nu med fritidsbolig i Skagen Østerby, ridser sine synspunkter op i indlægget ”Mennesker for Byer”, og han suppleres af stadsarkitekt i Aalborg, Peter Baltzer, der fortæller om ”Byer for Mennesker”.

Flemming Borreskov runder aftenen af med et indlæg om Skagens potentialer og dilemmaer.

Mødet er et led i det fokus på arkitektur, som en gruppe under Skagen Byting har arbejdet med i længere tid. Deres artikler om arkitektur og lokalsamfund har man kunnet læse i Skagen Onsdag,

Det er Skagens identitet og udvikling, der denne aften er i spil. Inden kampen fløjtes af, skulle der gerne være klarhed over, om vi fortsat skal have et særligt fokus på Skagens arkitektur og miljø og i givet fald hvordan.

Alle er velkomne, og der er fri entré. I pausen vil baren være åben...

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...