Som en del af EU-projektet Dual Ports tester Skagen Havn en miljøforbedrende asfalt på 7.300m2 af

Vestre Strandvej.

Den nye asfalt, som skal testes, er NCC Green Asfalt, som delvis produceres af genbrugsasfalt. Desuden anvendes en ny produktionsmetode, der muliggør en lavere produktions temperatur.

Resultatet bliver en CO2 besparelse på 8.524 tons svarende til en reduktion på 25%.

Den nye asfaltbelægning bliver efter lægning overstrøet med AirClean® betongranulat. Dette gør Vestre

Strandvej til en aktiv Nitrogenoxid (NOx) reducerende overflade. NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes ved forbrænding af benzin og diesel i biler og skibe.

NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker.

Det aktive betongranulat er specielt modificeret med titanium dioxid (TiO2), der fungerer som katalysator sammen med sollys. I denne katalytiske proces bliver passerende NOx partikler omdannet til harmløst Nitrat, som skylles væk når det regner. Foreløbige tests i Tyskland og Kina anslår en NOx reduktion på mellem 15-25%. Dette betyder, at den nye vejbelægning på Vestre Strandvej vil have til den sammeluft rensende effekt som 70.000 m2 skov.

Arbejdet udføres i samarbejde med NCC Industry A/S.

Asfalt arbejdet er planlagt til udførsel i uge 39+40. Der må i perioder forventes omlægning af trafikken.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...