En stor del af Skagen Bio’s over 500 medlemmer var mødt frem til årets udsatte generalforsamling for at høre om biografens situation efter den ufrivillige, lange nedlukning.

2019 var et godt år med en belægningsprocent på over 50 og med næsten 10.000 solgte billetter.

- Der har været rigtig mange tilbud og arrangementer ud over aftendriften, især har Seniorbio igen været en overvældende succes, fortalte den afgående formand, Kirsten Leth, da hun aflagde bestyrelsens beretning.

- Medlemstallet i biografforeningen er vokset til over 500, og antallet af frivillige, fundamentet for Skagen Bio, er stadig over de 50.

- Udsigten for 2020 er naturligvis stærkt påvirket af den lange pause, der reelt har fjernet en fjerdedel af biografåret. Skagen Bio starter forsigtigt op under iagttagelse af alle forholdsregler, men efter sommerferien forventer vi at være tilbage på normal drift, sagde Kirsten Leth.

De mange fremmødte til generalforsamlingen var nok især mødt frem for at tage afsked med den populære formand gennem de sidste syv år, Kirsten Leth, der er flyttet fra byen. Forsamlingen hyldede hende for den store indsats, der har resulteret i en i en veldrevet, nyindrettet biograf med mange tilbud, hvilende på en stor skare frivillige.

På generalforsamlingen blev Mette Bøgh Jensen nyvalgt til bestyrelsen, der har konstitueret sig med Henning Dochweiler som ny formand og Lise Schnoor som næstformand. Derudover består bestyrelsen af Michaela Rasmussen og Birgitte Remmen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...