170 skoleelevers udholdenhed, faglige evner og lokalkendskab blev sat på en prøve, da den traditionsrige kulturcykeltur blev afviklet i sidste uge, med deltagelse af otte skoleklasser fra Skagen Skole Brovandeskolen og Aalbæk Skole.

Det foregik i øsende regnvejr, men som i de tidligere år lod eleverne sig ikke distrahere af vejrguderne. De trampede i pedalerne og opsøgte fire af byens kulturelle tyngdepunkter, nemlig Det grå Fyr, Skagen Kirke, Skagens Museum og biblioteket på Kappelborg.

Ved hver station havde værterne udtænkt opgaver, som eleverne i fællesskab skulle løse. Undervejs mellem stationerne var der flere udfordringer, som de otte klasser gik til med ildhu.

Ved Det grå Fyr blev eleverne bedt om at sætte navne på en række dyr. De blev præsenteret for dyr, der manglede stemmen eller kropsdele (en vinge, et næb, æg eller andet), og skulle ud fra det sætte navne på dyrene.

På Skagens Museum var udgangspunkt Michael Anchers berømte maleri ”Den druknede”. I kunstnerens eget gamle atelier i museets Havehus blev elevernes fantasi og samarbejdsevne afprøvet, idet de skulle opstille et såkaldt ”tableau vivant”, dvs. de skulle skabe en levende gengivelse af det originale billede, hvor de med egen kropsindsats fremstiller personer og stemning i billedet.

På biblioteket blev elevernes googlesøgning, samarbejde og hurtighed øvet og udfordret, med bl.a. ord- og citatstafet.

Skagen kirke udfordrede elevernes matematiske evner og samarbejde. Med baggrund i den helt aktuelle renovering af kirkens tag fik de til opgave at regne ud, hvor mange tagsten der er blevet brugt til det nye tag.

Tillægs-posterne var lagt ved vippefyret og mindestøtten for Daphnes forlis, og så var der en fri opgave, hvor deltagerne beskrev de steder, som for dem selv er kendetegnende for Skagen.

hensigten med dagen.

Programmet var sammensat for at styrke klassernes samarbejdsevne, give dem en ny oplevelse af deres egen hjemby, og for at vise dem, at indlæring, underholdning og motion sagtens kan kombineres på en sjov måde.

Selvfølgelig skulle der også udpeges en vinderklasse, der kan glæde sig til en gratis tur i Skagen Bio. Juryen, som bestod af repræsentanter fra de fire værtsstationer, kårede 8. klasse fra Brovandeskolen som vinder, skarpt forfulgt af 9. x fra Skagen Skole og 7. x fra Skagen Skole.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...