Og når udviklingen skal være bæredygtig kan toget sagtens være en brintbus

KOMMUNEN: Når man som Region Nordjylland gerne vil skubbe til udviklingstoget, så skal der også sættes kurs.

Det gør regionsrådet med en ny udviklingsstrategi , som vil blive fundamentet for Regionsrådets samarbejde med kommuner, organisationer og borgere om at skabe dynamik og bæredygtig udvikling i hele Nordjylland i de kommende år.

Som noget nyt udpeges der nu nogle kerneinitiativer, som får en særlig bevågenhed.

Det gælder blandt andet infrastrukturområder, som etablering af en 3. Limfjordsforbindelse og styrkelse af det nordjyske jernbanenet.

Kerneinitiativerne er omdrejningspunkter for det arbejde som Regionsrådet de kommende år vil gennemføre i partnerskaber med de nordjyske kommuner, organisationer og borgere.

- Vi har mange initiativer, der peger i retning af en mere bæredygtig udvikling, og vi har mange initiativer, der går på at skabe øget aktivitet i alle dele af Nordjylland.

- Det fornemmer jeg en stor opbakning til.

- Men vi er også nødt til at træffe valg, der deler vandene.

- 3. Limfjordsforbindelse er et af de initiativer, men her holder vi fast og peger på Egholmforbindelsen, som er fastlagt politisk, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Konkrete målsætninger skal sikre fælles retning

Den Regionale Udviklingsstrategi lægger den kurs, som skal sikre, at vi alle trækker i samme retning til gavn for et stærkt Nordjylland.

- Og målsætningerne som vi har opstillet, vil vi løbende følge op på for at sikre, at der er den nødvendige fremdrift, siger Ole Stavad (S), som er formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.

Et eksempel på et af Regionsrådets målsætninger er ønsket om at øge de tekniske kompetencer i den nordjyske arbejdsstyrke. Nordjyske virksomheder oplever nemlig især mangel på ansøgere inden for de bygge-anlægstekniske uddannelser og IT. Derfor er det målet, at 20% flere starter på tekniske og digitale uddannelser i 2025.

En anden målsætning i strategien er, at den kollektive trafik i Nordjylland skal være endnu mere grøn. Derfor arbejder Regionsrådet for, at 95 pct. af kørslen med regionale busser er fossilfri i 2025.

I dag er det omkring 12 pct., der er fossilfri.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...