Nu nedsætter erhvervsministeriet et arbejde, der skal finde værktøjer til at fastholde liv i byernes hjerter

KOMMUNEN: Ændringer i indkøbsvaner, den stigende e-handel, og et faldende udbud af butikker påvirker livet i bymidten.

Derfor er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter over hele landet.

Derfor er regeringen ved at lægge sidste hånd på en kommende vækstplan for handel og logistik, der indeholder en styrket indsats for at fastholde levende bymidter.

- Levende bymidter i små og mellemstore byer i Danmark er truet, og der sker en centralisering, som er skadelig.

- Vores byer i hele landet skal trives. Derfor igangsætter jeg nu er partnerskab for levende bymidter, som skal sætte fokus på at fastholde liv og aktiviteter i små og mellemstore byer og lokalsamfundene, siger erhvervsminister Simon Kollerup

Partnerskabet skal analysere igangværende projekter og foretage en systematisk erfaringsopsamling af gode eksempler på levende bymidter, både danske og udenlandske.

Der skal udarbejdes en værktøjskasse med forslag til løsninger og konkrete greb til bymidteudvikling og –omstilling og komme med anbefalinger til statslige indsatser, der kan understøtte kommunernes arbejde med levende bymidter.

Som en del af partnerskabets anden fase udvælges 3-5 byer, hvor der udarbejdes konkrete udviklingsstrategier i partnerskab mellem kommunen, handelsstandsforeningen og evt. andre lokale aktører, der skal danne rammen om en mere målrettet og sammentænkt indsats fra såvel offentlige som private aktører i byen.

Om der vil være byer med fra vores kommune er endnu for tidligt at spå om.

Men Frederikshavn er netop nu i gang med en total omlægning af centrum - et arbejde, der over indeværende år skal skabe nye aktiviteter i bymidten, så det ikke alene er shopping, der kan tiltrække og fastholde turisterne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...