A.P. Møller Fonden går ind med penge til at udvikle børne- og ungdomsområdet gennem efteruddannelse

KOMMUNEN: De fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord har fået tildelt ni millioner kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden.

Støtten betyder, at folkeskolerne kan fortsætte den indsats, de har lavet de sidste tre år med at styrke det faglige samarbejde om undervisningen på kommunernes skoler.

Sigtet er klart: At styrke de nordjyske elevers læring, trivsel og dannelse, så de får et endnu større udbytte af undervisningen. Skolechef i Frederikshavn Kommune Vibeke Post Madsen forventer, at fortsættelsen af projektet får en stor betydning for lederne og medarbejdernes fortsatte kompetenceudvikling:

- Det er for mig rigtig vigtigt at understøtte og udvikle lederne og medarbejdernes praksis kontinuerligt ude på skoleafdelingerne, siger Vibeke Post Madsen.

De ni millioner kroner i støtte skal konkret bruges til efteruddannelse og faglig udvikling for lærere, pædagoger og ledere på skolerne, så de blandt andet kan kvalificere deres teamsamarbejde og skrue op for det tværfaglige samarbejde i de fire kommuners skolevæsener.

Et af målene med indsatsen er, at læreres og pædagogers teammøder på skolerne i endnu højere grad zoomer ind på elevernes læring, trivsel og dannelse, og at der bliver skabt stærkere sammenhæng mellem fagene.

Et stærkt samarbejde på tværs af fagligheder er alfa og omega i indsatsen for at øge elevernes trivsel og læring, understreger Anders Brandt Sørensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune:

- At alle i skolevæsnet samarbejder om at øge elevernes læring og trivsel, er for mig det helt centrale. Derfor glæder det mig meget, at A.P Møller fonden har imødekommet vores ansøgning, så vi kan fortsætte en rigtig god udvikling, som får stor betydning for elevernes læring og trivsel, siger Anders Brandt Sørensen.

Initiativet bliver evalueret af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet. Evalueringen kommer til at foregå løbende, så den undervejs i forløbet bidrager til det faglige arbejde på skolerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...