Renseanlæggert producerer biogas

SKAGEN: På Skagen Renseanlæg bliver der i perioder produceret store mængder biogas.

Gassen bliver produceret i to rådnetanke, som indeholder slam fra spildevandet.

Herefter bliver den opsamlet i et gaslager og anvendt til el og varmeproduktion.

Varmen bruges til opvarmning af Skagen Renseanlægs bygninger og de to rådnetanke.

Overskudsvarmen sælges til Skagen Varmeværk, og den producerede el sælges og derefter sendes ud i elnettet.

I enkelte tilfælde vil en begrænset mængde gas blive brændt af i en åben fakkel.

Dette kan ske ved en stor gasproduktion, eller hvis en kedel eller motor er ude af drift på grund af service eller reparation.

Opmærksomme borgere har ved flere lejligheder, i god mening, tilkaldt brandvæsenet for at få slukket ”branden” på renseanlægget.

Men efter et kort besøg med slukningskøretøjer har brandmændene konstateret, at der er tale om, er en kontrolleret afbrænding.

Frederikshavn Spildevand A/S har lige sat en ny bioreaktor i drift.

Formålet med denne er at sikre større energiproduktion til gavn for byens borgere. Samtidig reduceres afbrænding af overskudsgas.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...