Varmeværket holder prisen i ro i 2019

SKAGEN: Der har i de lokale medier været skrevet en del om lukningen af Skagen Forbrænding, og hvilken betydning dette ville have for varmeforbrugerne i Skagen.

- Nu da bestyrelsen har udarbejdet budgettet for 2019, synes vi, at det vil være på sin plads at løfte sløret for vores forventning til varmeprisen i Skagen de kommende år. Det fortæller Thomas Rasmussen, der er formand for Skagen Varmeværk.

Lukningen af forbrændingen har helt bestemt været en udfordring for Skagen Varmeværk, men det har desværre ikke været det eneste udfordring, som vi har set ind i her ved udgangen af 2018. Til nytår forsvinder varmeværkets grundbeløb, der årligt har ligget imellem 5 og 12 millioner. Grundbeløbet er en betaling til varmeværket, fordi værket altid er klar til at levere el til det danske samfund, når det er nødvendigt.

Så det var bestemt med spænding, at vi for første gang i mange år skulle lave budget uden overskudsvarme fra forbrændingen samt grundbeløbet.

Som udgangspunkt var det jo nogle rigtig udfordrende budgetforudsætninger, men jeg kan allerede nu afsløre, at Skagen Varmeværk holder prisen i ro i 2019.

I de kommende år forventer vi heller ikke prisstigninger ud over, hvad den almindelige prisdannelse i samfundet tilsiger, samt hvad udviklingen på el- og gasmarkederne nødvendiggør.

Så helt kort vil varmeprisen hos Skagen Varmeværk i 2019 stadigvæk ligge i den billigste tredjedel i Danmark, ligesom den gør i dag, hvilket vi er rigtigt stolte af.

Hvordan kan det så lade sig gøre, at man kan håndtere tabet af grundbeløbet samt varmeleverancen fra affaldsforbrændingen uden at skulle hæve varmeprisen?

Datoen for bortfaldet af grundbeløbet har været kendt i 15 år, og i stedet for at håbe på, at der kom noget der afløste den, har vi brugt tiden til at forberede varmeværket på grundbeløbets bortfald ved at få afskrevet så meget som overhovedet muligt på vores aktiver.

Da vi i 2015 fik meddelelse fra Frederikshavn Forsyning om, at de agtede at lukke Skagen Forbrænding primo 2018, besluttede bestyrelsen, at øge gældsafviklingen maksimalt samt at gå i gang med at lave hensættelser til ”den nye varmekilde”, som skulle afløse Skagen Forbrænding.

Resultatet er, at Skagen Varmeværk ved udgangen af 2018 er gældfrit. Vores aktiver er afskrevet så meget, som loven tillader, og vi har ikke mindst en holdbar plan samt startkapitalen til etableringen af den fremtidige varmeforsyning til vores forbrugere.

Og en regulering af de foretagne hensættelser til denne investering er med til at sikre en lav varmepris i overgangsåret 2019, indtil den nye varmekilde er klar til ibrugtagning.

En del af det energiforlig, som en bred del af folketinget indgik i juni måned, var en nedsættelse af afgiften af el til opvarmning. Denne afgiftsnedsættelse gør, at varme produceret på en eldrevet varmepumpe med et er blevet et virksomheds- og samfundsøkonomisk yderst interessant alternativ til f.eks. afbrænding af flis eller træpiller.

Derfor har bestyrelsen ved Skagen Varmeværk besluttet, at igangsætte projekteringen af en 7 MW eldreven varmepumpe, der fra 2020, skal producere hovedparten af fjernvarmen i Skagen, hvor elektricitet vil være det bærende brændsel, og på den måde kan Skagen Varmeværk bidrage til den grønne omstilling i Danmark.

Varmepumpen skal opføres på Ellehammervej ved kraftvarmeværket, og den forventes idriftsat januar 2020.

Præsterer varmepumpen som forventet, vil vi i årerne der kommer også være i stand til at levere varme til skagboerne til en god pris.

Med ønsket om en varm og glædelig jul.

Thomas Rasmussen, formand for Skagen Varmeværk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...