Kulturudvalgets fokus i 2021 bliver udvikling og anerkendelse af aktørerne på kultur- og fritidsområdet med baggrund i udvalgets vision: ”Noget for alle når vi har fri

KOMMUNEN: Kultur- og Fritidsudvalget glæder sig til, at der nu kan sættes fokus på udvikling af kultur- og fritidsområdet med baggrund i den vision, udvalget godkendte så tidligt som i marts 2020.

Det har taget tid at få udmøntet visionen i konkrete handlinger, men nu hare udvalget lukket sagen om tilskudsordningen til de frivillige foreningsliv i Frederikshavn Kommune.

Og det betyder, at fokus i 2021 nu bliver udvikling og anerkendelse af kultur- og fritidsområdet med baggrund i udvalgets vision: ”Noget for alle når vi har fri”.

- Vi må nok indrømme, at der var vi ikke heldige med timingen. Den dialog med kultur- og fritidslivets aktører, som lanceringen skulle have givet, blev overskygget af Coronaens indtog i Danmark.

- Men nu er tiden kommet til at vi retter fokus mod udvikling og anerkendelse af alle de mange foreninger, projekter og aktører, der beriger vores kultur- og fritidsliv her i Frederikshavn Kommune.

- Vi skylder paraplyorganisationerne FUF og IS en stor tak for deres arbejdsindsats, men den største tak til foreningerne for tålmodigheden. Nu ser vi fremad siger formanden for udvalget, Mette Hardam.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede tirsdag aften, at foreningslivet i Frederikshavn Kommune i 2020 får udbetalt tilskud efter samme justerede model, som skal gælde fremover.

- Det har været en lang proces at nå til et endeligt resultat. Men som vi sagde i august, så vil vi hellere finde en god løsning end en hurtig løsning, siger Mette Hardam.

Udvalgets næstformand, Bjarne Kvist er enig i at den lange proces, har været nødvendig, for at komme i mål.

- Vi har haft behov for at komme omkring udfordringerne og have tid til at finde de bedste løsninger, hvor vi kan holde fast i principperne om, at støtte aktivitet og frivillighed frem for huse og trænerlønninger.

- Foreningslivet er mangfoldigt og vores tilskudsordning skal bidrage til, at det fortsætter med at være det, slår næstformanden fast.

Udvalget besluttede også, at ingen foreninger i 2020 skal betale penge tilbage, uanset om den endelige opgørelse viser sig at være mindre end allerede udbetalt a’conto beløb.

Denne del af beslutningen begrundes i den usikkerhed foreningerne i år har haft om deres økonomi og det sene tidspunkt for endelig beregning, hvor tilskuddene forventes færdigberegnet og udbetalt umiddelbart inden jul.

- Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt, end at give en hjælpende hånd, hvor vi har mulighed for det, understreger Bjarne Kvist.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...