Folkeskolerne får fire mio. kr. - men har ønsker for 9,5

SKAGEN: I budget 2019 blev der afsat fire millioner kroner til investering i folkeskolerne i Frederikshavn Kommune.

For at sikre et så demokratisk forløb som muligt fik skolerne besked på at indsende forslag til, hvordan pengene kan bruges.

Frederikshavn Kommune har nu modtaget forslagene, og børne- og ungdomsudvalget har haft sagen på dagsordenen.

Ønskerne fra skolerne spænder naturligt nok vidt - lige fra etablering af en alternativ klasse til skoletrætte elever til mere bevægelse hos eleverne.

Kommunens nordligste skoler, som dækker fra Strandby til Skagen har fire projekter på bedding, der samlet kunne klares inden for den afsatte ramme.

Men de andre skoledistrikter byder også ind, så 4 millioner rækker ikke, når projekterne over en kam løber op i 9,5 millioner.

Skoledistrikt Nord byder ind med Alternativ klasse – A klasse.

Den alternative klasse kunne placeres på Aalbæk Skoleafdeling, og har skoletrætte elever på 6.-9. årgang som målgruppe.

Tanken er, at klassedannelsen skal kunne reducere antallet af demotiverede elever og dermed give dem en kurs mod en ungdomsuddannelse. Der kalkulerer med 15 elever - og man ansøger om 550.000 kr.

Projekt 2 er Implementering af undervisningsideal.

Her skal der udvikles konkrete undervisningsforløb, som skal øge kvaliteten i undervisningen og give større læring. Øget

faglig stolthed, bedre arbejdsmiljø og tilgang af elever. Målgruppen er alle medarbejdere og ledere på skoleafdelinger i Distrikt Nord. Projektet er estimeret til at koste 400.000 kr.

Projekt 3 handler om digital dannelse.

Tanke er at udarbejde en samlet kommunal handleplan, en digitaliseringspolitik m.m. med tydelige værdier og regler for anvendelse af digitale devises. Det skulle munde ud i en øget viden og bevidsthed om effekten af børneudvikling i en digitaliseret verden. Projektet er estimeret til at koste 750.000 kr.

Initiativ: Bevægelse i folkeskolen.

Projekt 4 gælder uddannelse af idrætslærerne i folkeskolen samt afholdelse af pædagogiske dage for alt pædagogisk

personale i kommunen. Det hele skal ske i et samarbejde med de lokale idrætsforeninger

Tanken er at skabe en mere afvekslende skoledag for alle elever, mere inklusion og tolerance, større sundhed, flere børn med et

aktivt fritidsliv. Projektet er estimeret til at koste 1.000.000

Børne- og ungdomsudvalget har valgt at sende de mange forslag tilbage til forvaltningen med henblik på at få lavet en prioriteret rækkefølge.

Når sagen genbehandles må vi se om Distrikts Nord forslag vinder gehør.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...