SANDFLUGT: Kystbeskyttelseslaget har fået tilladelse til at ændre i landskabet og derefter plante hjelme

KOMMUNEN: Det kan se bizart ud, når en stor gravko skærer toppen af Højen Klit for enden af Hans Ruths Vej, men der er en god ide bag projektet.

Kystdirektoratet har nemlig givet tilladelse til, at sommerhusejerne jævner toppen af klitten ud og derefter planter hjelme. Det er en skråningsbeskyttelse, som sommerhusejernes forening Kystbeskyttelseslaget gennemfører og betaler.

Og når arbejdet med styningen af Højen Klit er fuldendt flyttes maskinerne videre mod Hotel Trane Klit, hvor der skal etableres en hård skråningsbeskyttelse op forbi vendepladsen på Niels Ottesensvej/Havbakken i Gl. Skagen.

Arbejdet ved Højen Klit gik i gang i sidste uge og vil være færdigt i løbet af januar måned, mens skråningsbeskyttelse fra Hotel Trane Klit først indledes 18. januar og ventes færdigt lige op til påske, 26. marts.

Formand for Kystbeskyttelseslaget Svend Erik Kristensen oplyser, at de højeste og mest stejle klitter afrundes med flere meter. Op til seks meter på det stejleste sted. I gennemsnit 2-3 meter.

- Afrundingen sker ved, at sandet skubbes ud mod stranden, så klitten bliver rund, og hjelmene kan gro der.

For at sikre at de nyplantede hjelme får bedst mulig rodfæste, opsættes et trådhegn ved foden af klitterne, så folk ikke færdes i de nyplantede hjelme.

Desuden vil folk på stranden se, at der opstilles fyrris for at skabe læ, indtil hjelmene bliver tætte.

I alt skal der på hele strækningen i Gl. Skagen plantes 30.000-40.000 hjelme.

- Det er mange års forsømmelser vedrørende klitplejen, der nu rettes op på, understreger Svend Erik Kristensen..

- Tidligere havde Skov- og Naturstyrelsen et årligt budget til klitpleje, så man kunne tage det i opløbet, hvis der var opstået åbninger, hvor vinden kan få fat, men de seneste 10 år har denne klitpleje været nærmest ikke eksisterende, og derfor er der opstået store arealer med stejle skråninger ud mod havet uden beplantning, som ville kunne holde på sandet.

De ny tilplantede arealer vil i starten blive omkranset med trådhegn og skiltning, for at få folk til at følge de afmærkede stier, siger Svend Erik Kristensen.

- Vi ser desværre, at mange skader opstår som følge af, at mange mennesker morer sig med at hoppe rundt i klitterne, hvilket er hårdt for de sarte planter.

Hele opgaven finansieres fuldt ud af Kystbeskyttelseslaget uden nogen form for offentlig tilskud.

Kystbeskyttelseslaget er en frivillig forening, der udelukkende har indtægter fra medlemmer med ejendomme indenfor en afstand af 300 meter fra stranden.

Der er gennem de sidste tre år indsamlet op mod 9 millioner gennem medlemsbidrag og medlemskontingenter.

Foruden klitpleje omfatter Kystbeskyttelseslagets virke også kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse. Således blev der blev i 2019 anlagt 25 høfder på strækningen fra Fellen og til Højen Fyr, og i løbet af denne vinter vil der blive lavet skråningsbeskyttelse af en 400 m strækning fra Trane Klit og til nedkørslen til stranden ud for vendepladsen ved Niels Ottesens Vej.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...