Ny Folkeoplysningsordning gør livet lettere for kommunens frivillige foreningsledere

FREDERIKSHAVN: Det skal være lettere at være frivillig foreningsleder i Frederikshavn Kommune.

Kultur- og fritidsudvalget har vedtaget en ny Folkeoplysningsordning, der skal afløse den gamle støtteordning, populært kaldet "Frederikshavnerordningen".

Den nye ordning er mere enkel, gennemskuelig og retfærdig, og der er lagt vægt på, at den kommunale støtte målrettes det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, primært for børn og unge under 25 år.

- Det er selve intensionen i loven om folkeoplysning, siger Anders Broholm (V), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Aktivitetstilskud fordobles

Den vigtigste ændring er formentlig, at aktivitetstilskuddet til børn og unge fordobles.

- Vi starter med at give to kr. pr. time til de yngste, og først derefter ser vi på, hvad der er tilbage til de forskellige puljer. Det vil gøre en stor forskel for mange af kommunens mindre foreninger, siger Anders Broholm.

25-års reglen var et varmt emne under valgkampen sidste efterår. Som det er i dag, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, hvis deltagerne over 25 år udgør mere end 10 procent af det samlede medlemstal. Det straffer foreninger, der gør noget for sundheden for voksne, lyder kritikken.

Her er man landet på et kompromis.

- Reglen afskaffes ikke 100 procent, men bliver lempet. Vi har lyttet til paraplyorganisationerne, IdrætsSamvirket og FUF, og har fundet en middelløsning, siger Anders Broholm.

Golf- og rideklubber rammes

Nogle klubber og foreninger står til at miste en stor del af deres tilskud.

Det gælder ikke mindst golf- og rideklubber, der har haft særordninger med ekstra høje tilskud.

- Det gør vi op med. Fremover får alle foreninger samme vilkår. Støtten til lønnede instruktører bortfalder, mens vi fortsat støtter frivilligt arbejde. Og så yder vi ikke støtte til kommercielle aktiviteter, men de foreninger, der står til at miste tilskud, får en overgangsordning, så de kan indrette sig på de nye tider siger Anders Broholm.

Åbenhed og dialog

Undervejs i arbejdet med den nye støtteordning har der været høringsproces og dialogmøder med foreningerne, og udvalgsformanden håber, at den måde at samarbejde på kan fortsætte.

- Det har været vigtigt for mig, at det er foregået i åbenhed og dialog og tæt samarbejde med paraplyorganisationerne. De har fingeren på pulsen og har været med til at kvalificere, det første oplæg, der blev mødt med en del kritik. Vi ved godt, at det ikke er populært, når nogen bliver ramt, men netop derfor er det vigtigt at få forklaret, hvorfor vi gør, som vi gør, siger Anders Broholm.

Udover medlems-, lokale-, uddannelses-, og frivillighedstilskud er der fem puljer, som foreningerne kan søge: Transport-, anlægs-, udviklings-, visions- og talentpuljerne.

På lokaletilskudsområdet kan foreningerne fortsat få refunderet 75 procent af udgifterne til leje og drift, og 65 procent af energiudgifterne.

Tidligere i år blev reglerne for haltilskud harmoniseret, så reglerne er ens, uanset om man spiller bold i en selvejende institution eller en kommunal idrætshal.

Folkeoplysningsordningen mangler nu blot byrådets endelige vedtagelse.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...