KOMMUNEN: Der er stor interesse blandt praktiserende læger for at købe de fem nordjyske klinikker, som Region Nordjylland har haft udbudt til salg.

Ved fristens udløb lå der i alt 18 ansøgninger på de fem klinikker - to af dem vedrører udbudsklinikken i Frederikshavn, som drives af Alles Lægehus..

Når regionen skal vælge mellem ansøgerne, så kan kriterier som kontinuitet, bemanding, samarbejde, tilgængelighed, anvendelse af praksispersonale, patientkapacitet og pris alle indgå i vurderingen.

Et flertal i regionsrådet har besluttet, at der skal lægges vægt på en samlet vurdering, hvor kvalitet vægter højere end pris. Det er kun i det tilfælde, hvor to ansøgere vurderes at være lige på kvaliteten, at prisen bliver afgørende.

Overtagelsesdatoen er for alle klinikkers vedkommende 1. juli 2021.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...