Ældrerådet er klar til at bakke op om et politisk forsøg på at etablere en ordning enten med Hjørring eller Region Nordjylland

KOMMUNEN: Det er snart et år siden socialudvalget i kommunen besluttede, at der ikke skulle afsættes midler til at renovere det kommunale køkken på Ankermedet i Skagen.

I stedet nedsatte man en arbejdsgruppe, hvis opgave var at undersøge alternative muligheder.

Arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige muligheder, som efterfølgende er blevet vurderet i henhold til udfordringerne med et faldende kundegrundlag og udfordringer i forhold til anlægsinvestering.

Det drejer sig om godkendelsesmodellen, samarbejde om madproduktion med anden kommune samt udbud af madservice.

Som led i afklaringsarbejdet har Ældrerådet nu givet sit input til, hvor man ser madservicen klaret på den lange bane, og rådet anbefaler, at Frederikshavn Kommune fortsat anvender godkendelsesmodellen.

Ældrerådet foreslår, at kommunen – på politisk niveau – undersøger, om der kan etableres et samarbejde via et §60-selskab med eksempelvis Hjørring Kommune eller Region Nordjylland om madservicetilbud.

Såfremt det ikke er muligt vil Ældrerådet anbefale en udbud af madservice med en forudsætning om, at de resterende medarbejdere i madservice virksomhedsoverdrages, alternativt tilbydes andet arbejde, eksempelvis som kostfaglig medarbejder i Leve-Bo.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...