Men ungdommen manglede da syv forskellige byer diskuterede fremtidens kultur- og fritidsliv

KOMMUNEN: I tirsdags havde kommunen inviteret til lokal-topmøder syv steder i geografien fra Skagen til Voerså og 144 borgere tog mod buddet og mødtes med kommunens repræsentanter for at diskutere fremtidens kultur- og fritidsliv i Frederikshavn Kommune - møder, hvor stolthed og glæde var i centrum

- Det gik rigtigt godt, og vi fik mange gode inputs til, hvilke gode oplevelser, der var at finde i det lokale kultur- og fritidsliv, siger Anders Broholm, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Men ingen succes uden lidt malurt i bægeret.

For særligt kommunens yngre borgere var en manglevare ved møderne.

- Vi har behov for flere inputs, særligt fra de unge, som der ikke var så mange af med til møderne.

- Vi overvejer at indlede et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne netop for at sikre os, at også de bliver hørt, slutter Anders Broholm.

Men for de 144 modne borgere, der meldte sig under fanerne i tirsdag var det et godt initiativ.

- Vi fik således ros for, at vi valgte at holde møderne i flere forskellige byer, så vi kunne komme ud og opleve lokallivet, fortæller Anders Broholm, som selv ledte mødet i Strandby/Elling.

Hvert af de syv møder havde en repræsentant med fra Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg samt flere lokale borgere.

- I alle byerne var der en livlig snak og en masse gode indsigter i, hvad det lokale fritidsliv havde at byde på.

- Generelt var det kendetegnende, at jo mere vi snakkede, jo flere aktiviteter kom der på banen, som både skabte stolthed og glæde blandt de lokale borgere – om der så var tale om naturoplevelser, det lokale foreningsliv, kulturelle tiltag eller noget helt fjerde, siger Anders Broholm.

Efter møderne fik Kultur- og Fritidsudvalget en hel bunke post-its og postkort med hjem, der skal inspirere udvalget i det kommende arbejde med en ny kulturvision.

- Vi skal have bearbejdet alle de gode inputs, vi fik med hjem fra de mange lokale ildsjæle, der deltog i lokaltopmøderne. Tanken er, at det skal munde ud i en ny kulturvision, hvor vi fastlægger kursen for den fremtidige indsats og følger op med puljemidler afpasset denne kurs, fortæller Anders Broholm.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...