Borgermødet i Skagen forleden bekræftede, at det var urimeligt at fjerne ordentlig lægevagtsdækning i fire store nordjyske byer.

Dansk Folkeparti har hele tiden stemt imod den nye lægevagtsaftale, fordi den skaber serviceforringelser, utryghed og ulighed. Men på mødet i Skagen blev det afsløret, at regionsrådets flertal lukkede den lokale lægevagt på grundlag af misvisende tal fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Tallene understøttede PLO’s lukkeønske, og derfor undervurderede Socialdemokratiet, Venstre og Konservative simpelt hen de lokale lægevagters vigtighed.

I Skagen skete lukningen, selvom det virkelige antal lægevagtsbesøg og konsultationer i byen er fire gange højere end det til regionsrådet oplyste.

Måske bør PLO-aftalen bare opsiges?

Dette vil give Region Nordjylland mulighed for at gøre sig mindre afhængig af PLO og f.eks. indføre et nyt system, hvor regionen selv står for opgaven eller lader lokale klinikker gøre det. Det sidste ligner en løsningsmulighed i Brovst.

Men lad os vente lidt: Lige nu og her hænger en god løsning sammen med de landsdækkende overenskomstforhandlinger, der finder sted lige nu mellem PLO og regionerne. Her bør PLO give indrømmelser.

F.eks. er det oplagt at lade højtuddannede sygeplejersker lave borgerbesøg og andre lægevagts-opgaver, men denne ”opgaveglidning” kræver, at PLO-læger giver magt fra sig.

Det var opmuntrende at høre, hvordan de berørte borgmestre i Farsø, Jammerbugt, Frederikshavn og Brønderslev stiller op til dialog på borgermøderne med gode lokale ideer også fra de fremmødte borgere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...