Efter 30 års eksil i København er de hjemme igen

SKAGEN: Efter 30 års eksil i København er seks små kunstværker af skagensmalere kommet tilbage til Skagen. Det drejer sig om to værker af Anna Ancher, to af Viggo Johansen, et der sandsynligvis er malet af Michael Ancher og et af enten Michael eller Anna Ancher.

De seks malerier hørte til samlingen i Anchers Hus, som siden 2014 har været en del af Skagens Kunstmuseer. Historien bag deres langvarige udflugt til hovedstaden er, at de har været anbragt på konservatorskolen under Det kongelige Kunstakademi – oprindeligt som led i et stort konserveringsprojekt, der var henlagt til Gammel Dok. Det gamle pakhus på Christianshavn har siden 1980erne haft en række funktioner inden for kunst og kultur, og huser nu blandt andet Statens Værksteder for Kunst.

Det var kunsthistorikeren Elisabeth Fabritius, mangeårig kunstfaglig leder af Anchers Hus, der sidste år tog initiativ til at opspore billederne. På konservatorskolen lykkedes det at finde ud af, hvor de blev opbevaret, og da de ikke længere indgår i projekter på skolen var det blot et spørgsmål om tid, før de kunne få et lift i en anden transport af kunstværker fra København til Skagen.

På grund af de gamle kunstværkers værdi og skrøbelighed er det ikke en helt almindelig transportopgave at fragte dem fra et sted til et andet. Men nu er de vel ankommet til Skagens Kunstmuseer, hvor registrator Julie Foged Kristensen stod klar for at tage imod.

- Nu består opgaven i at registrere alt, hvad vi ved om de seks malerier. Senere skal der tages beslutning om, hvad der skal ske med dem. Eventuelt skal de igennem en konserveringsproces her på museets eget konserveringsværksted, og måske kan de bruges i fremtidige udstillinger, siger Julie Foged Kristensen.

Da malerierne alle stammer fra Anchers Hus, har de nær tilknytning til familien Ancher, som bestod af kunstnerparret Anna og Michael Ancher samt deres datter Helga.

De to Viggo Johansen-billeder bærer en dedikation til Anna Ancher på hendes fødselsdag, så det er nærliggende at formode, at det har været en fødselsdagsgave til hende fra kunstneren selv.

Blandt de seks billeder er det måske mest interessante et værk af Anna Ancher. Det forestiller en måneskins-aften ved vandkanten, men endnu mangler det en egentlig titel. Det er heller ikke muligt at fastslå det præcise årstal for maleriets tilblivelse, men museets eksperter arbejder på at indkredse tidspunktet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...