Hjemmeplejen er hårdt ramt og nu søger man at minimere besøg, hvor visiterede borgere vurderes at kunne klare sig en kort periode uden hjælp

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune er særdeles hårdt ramt af Covid-19 i Sæby, hvilket også har ramt bemandingen i hjemmeplejen i Sæby, hvor flere medarbejdere er blevet smittede.

Der er derfor en stor fælles opgave i kommunen med at få brudt smittekæderne, således at der fortsat kan sikres hjælp til de mest sårbare borgere.

Derfor har kommunens krisestab besluttet, at der i de kommende dage tages telefonisk kontakt til de modtagere af hjemmepleje, hvor det er fagligt vurderet, at borgeren vil kunne undvære den praktiske hjælp til eksempelvis rengøring, tøjvask eller lignende.

Hvis borgeren er indforstået med det, aflyses hjælpen i en begrænset periode.

- Formålet er at bryde smittekæder ved, at få medarbejdere kommer i borgernes hjem, og at vi samtidig sikrer bemandingen til de borgere, der har et plejebehov.

- Vi oplever og håber fortsat på et positivt samarbejde med vores borgere og deres pårørende. Jeg tror på, at vi ved fælles hjælp kan få vendt udviklingen i Sæby, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Tiltaget evalueres løbende og tirsdag følger Krisestaben op på, om der er behov for yderligere tiltag for at sikre bemanding og reducere smitte.

Desuden blev det besluttet, at lukningen af dagtilbud på handicapområdet forlænges frem til månedens udgang. I givet fald smitten aftager væsentligt inden da, vil dagtilbuddene gradvist åbnes.

Medarbejderne fra dagtilbud møderne ind på borgernes døgntilbud og laver aktiviteter med borgerne her i stedet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...