Klar til koordinerede renoveringsopgaver i 2020

KOMMUNEN: Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede renoveringsarbejder i indeværende år.

Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra Frederikshavn Forsyning og Center for Park og Vej.

Formålet med koordineringen er at sikre, at forsyningsselskaberne og Frederikshavn Kommune får renoveret flest mulige forsyningsnet og belægninger for de givne budgetmidler.

Samtidig sikrer koordineringen, at renoveringerne giver færrest mulige gener for trafikanterne og beboerne.

Renoverede veje søges friholdt for opgravninger i en årrække.

I Skagen abrjedes der primært med følgende veje_

Rylevej: Separatkloakering

Skarpæsvej: Separatkloakering, renovering af fortov

Stærevej: Separatkloakering

Nedre Mosevej: Separatkloakering, udskiftning af vandledning samt fortovsrenovering

Buttervej; Ny udløbsledning

Projekter i Frederikshavn lyder på:

Gærumvej: Vand-, varme og fortovs og vejrenovering. Fjernelse af stærkstømskabel

Strandvej 1a-28,33: Separatkloakering, renovering af fjernvarme og renovering af fortovsbelægning.

Skramgårdsvej: Separatkloakering, renovering af fjernvarme og renovering af fortovsbelægning.

Tordenskjoldsvej: Separatkloakering, renovering af fjernvarme og renovering af fortovsbelægning

Jernbanevej: Separatkloakering

Karlsvej: Separatkloakering

Skolevej: Separatkloakering

Nymarksvej; Separatkloakering, renovering af varmeledning samt renovering af fortovsbelægning

Thuesen Bergs Gade: Gågadeprojektet

Kirkegade: Gågadeprojektet

Tordenskjoldsgade: Gågadeprojektet

Kallsvej: Gågadeprojektet

Danmarksgade: Gågadeprojektet

Abelsvej: Separatkloakering samt udskiftning af rendestensbrønde

Nørtvedvej, Rugholm, Nørgårdsvej m.fl.: Nyt elkabel i rabatareal

Rimmens Alle: Renovering af belægning

Rimmensgade: Renovering af vandledning

Parallelvej: Hævet flade og ny buslomme

Industrivej: Renovering af fortov (forsat fra 2019)

Bülowsvej: Renovering af fortov (forsat fra 2019)

Konsul Cloos Vej: Renovering af fortov (forsat fra 2019)

Uranienborgvej: Separatkloakering, renovering af vand- og fjernvarme samt renovering af fortovsbelægning

Søborgvej: Separatkloakering

Helge Rodes Vej: Separatkloakering, renovering af vandledning samt udskiftning af rendestensbrønde

Projekter i Sæby lyder på:

Sophus Falcks Vej, Arenfeldtsvej, Otto Banner Stien og Otto Banners vej, Holger Pachs Vej, Vandløsvej og Rønbrovej: Nyt elkabel

Kjeldgaardsvej: Punktopgravning, omkobling

Herman Bangsvej: Vand og fjernvarmeledninger

Kornblomstvej 1-11: Fjernvarmeledning

Sæbygårdsparken, Elisabeth Billes Vej og Niels Juels Vej: Fjernvarmeledning

Hans Aabels Vej: Vand og fjernvarmeledninger

Valmuevej: Fjernvarmeledninger

Østerallé: Vand og fjernvarmeledninger. Levering af nye kantsten og fliser hvis de optages i hele strækninger

Peder Munks Vej: Fjernvarmeledninger

Sofie Brahes Vej: Fjernvarmeledninger

Højlundsvej 41-59 (Østervrå): Fjernvarmeledninger. Levering af nye kantsten og fliser hvis de optages i hele strækninger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...