Stor tilfredshed med guidernes job på Grenen sidste sommer

SKAGEN: Sidste år blev det besluttet at ansætte kommuneguider i Skagen ikke mindst til at tage sig af de trafikale udfordringer på parkeringspladserne på Grenen.

Beslutningen blev konkretiseret i seks ansættelser - alle kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers reglen.

Inden opstarten lige før sommerferien var der en tæt dialog med de erhvervsdrivende på Grenen for at afdække deres forventninger til de kommende kommuneguider herunder arbejdstid og spidsbelastninger.

Den dialog første med sig, at der blev sat et vagtskema op med fire guider på vagt alle ugens dage.

Generelt har projektet været en stor succes med positive tilbagemeldinger fra både erhvervsdrivende på Grenen, indbyggere i Skagen og turisterne.

Kommuneguideordningen har gjort besøget på Grenen mere smidigt, serviceminded og positivt.

Og da man lukkede ned i sensommeren var det med følgende erfaringer:

Der er kommet følgende anbefalinger til projektet fremadrettet:

Der skal være mulighed for, at parkeringsautomaterne tager Maestrokort.

Der skal være telefonnummer på betalingsautomaten i tilfælde af problemer.

En af parkeringsautomaterne skal vendes, så der ikke dannes kø på kørebanen.

er er et stort ønske om at få en fejemaskine på Grenen én gang om ugen i de 10 uger, hvor guiderne arbejder.

Bedre skiltning til Grenen og til parkering.

Turistforening Skagens brochure kan med fordel udvides med relevante informationer om betaling, kontakt til læge mm.

Men hensyn til omfanget af kommuneguider finder man antallet passende og arbejdstiderne relevante for at håndtere opgaven.

Arbejdsmarkedsudvalget har allerede inden jul taget evalueringen af kommuneguiderne i Skagen til efterretning.

Og nu er det så økonomiudvalget, der modtager orienteringen.

Forventningen er, at nogle af de elementer, der påtales i evalueringen kan blive forbedret inden sommeren 2019 går løs.

- I løbet af den seneste sæson var guiderne eksempelvis med til at gøre opmærksom på, at Frederikshavn Kommune kan forbedre skiltningen og betalingsmulighederne ved parkeringspladsen og turistbrochurerne. Det er dejligt at se, at de tager ansvar ud over stillingsbetegnelsen, siger John Karlsson, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Kommuneguiderne forventes at være på plads fra midten af juni til udgangen af august.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...