2. april inviterer en række foreninger og kommunen til møde om detailhandelsanalysen

SKAGEN: Detailhandelen i Frederikshavn Kommune voksede i perioden 1998-2017 med tre procent, men det var Skagen alene, der bærer væksten.

Sæby fastholder status quo for sin markedsandel, mens detailhandelen i Frederikshavn er gået tilbage.

Det fremgår af COWI’s detailhandelsanalyse for Frederikshavn Kommune, der 2. april bliver fremlagt for alle der er interesseret ved et møde på Color Hotel klokken 19.

Foreninger er med

Mødet arrangeres af Frederikshavn Kommune i samarbejde og planlægning af mødet med de lokale foreninger, handelsstandsforeningen, Turisthus Nord, Bytinget og Hotel- og Restauratørforeningen.

Formålet med det offentlige mødet 2. april er give alle interesserede en præsentation af analysens resultater, samt at drøfte detailhandlens styrker og udfordringer. Borgmester Birgit Hansen vil byde velkommen, og Cowi, som har lavet analysen, vil stå for en præsentation, hvorefter der vil være dialog om detailhandlens udviklingsmuligheder i Skagen.

- I fremlægningen vil Cowi komme ind på de styrker og udfordringer, som analysen viser, at Skagen står over for, oplyser Marianne Ellergaard fra kommunens afdeling for Udvikling og Erhverv.

Hun oplyser, at baggrunden for at Frederikshavn kommune igangsatte udarbejdelsen af detailhandelsanalysen først og fremmest var en stor politisk interesse for at få et opdateret billede af, hvordan det står til med detailhandelserhvervet i kommunen. Politikerne er meget bevidste om, at det er et stort og vigtigt erhverv, som de meget gerne vil understøtte.

Desuden var det afgørende, at der i forbindelse med ændringer i planloven blev givet nogle nye muligheder for placering af og størrelsen på butikker. En forudsætning for at udnytte mulighederne er dog, at kommunen kan præsentere en opdateret detailhandelsanalyse.

Turister køber tøj

Analysen viste blandt andet, at det er de mange turister i Skagen, der bidrager til væksten i detailhandel helt på toppen af Jylland.

Turisterne shopper typisk tøj og køber dagligvarer, når de er på ferie, men hvem gider slæbe rundt på køleskabe, hjørnesofaer eller nye køkkenskabe, når man er taget til Skagen for at holde fri?

Handelsbalancen i Skagen, der er et udtryk for detailhandelens styrke, steg fra 1998 til 2017 fra 143 pct. til 192 pct., og i 2017 var der et overskud på handelsbalancen i Skagen på cirka 430 mio. kr.

Hver fjerde krone i kommunens detailhandel kommer fra turisterne, der lægger 0,9 mia. kr. i butikkerne, og i Skagen udgør turisternes forbrug knap halvdelen af omsætningen.

Langt til andre byer

En anden forklaring på Skagens styrke er den relativt store afstand til konkurrerende handelsbyer.

Cowi-rapporten peger på en række muligheder for yderligere vækst i detailhandelen - men også nogle faldgruber, som man skal være opmærksom på..

Skagen skal således værne om sit brand og bevare koncentrationen af detailhandel i bymidten. Men hvordan man mere konkret brander Skagen og hvem der skal sørge for at der stadig er masser af butikker i midtbyen, det er nogle af de emner, som man håber på at komme i god dialog om 2. april.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...