Formand for Kappelborgs Venner Flemming Stig i spidsen for 166 medlemmer af foreningen og byder nye velkomne

SKAGEN: Der har været generalforsamling i Kappelborgs Venner og da der er mange interessante ting bestyrelsen beretning, som formanden Flemming Stig aflagde kommer her et fyldig uddrag af beretningen:

Siden 2011 har Kulturhus Kappelborg summet af liv og aktiviteter, både inde og ude. Og sikken en udvikling. I forhold til byens størrelse, er det helt fantastisk, hvad der bliver tilbudt af kulturelle oplevelser.

Som medlem af Kappelborgs Venners Bestyrelse er det en stor glæde at se hvordan byens borgere, gæster og venner bruger huset.

Kulturhuset er i fortsat vækst med ca. 170.000 besøgende hvert år.

Året bød på 30 koncerter og ni teaterforestillinger (incl. Børneteater).

Samlet set et aktivitetsniveau, vi skal være stolte af. Der bliver tilbudt koncerter, teater og foredrag, til en bred målgruppe af brugere.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning. Vi er nu 7 bestyrelsesmedlemmer mod 5 før. Vi har nu en rigtig flot sammensætning mht. køn, alder og ikke mindst kompetencer.

I 2018 var vi 166 medlemmer.

Venneforeningen har fået følgende sponsorater: ENV-Fonden: Tekniske forbedringer i forbindelse med etableringen af en e-sportsforening kr.40.000,-

ENV-Fonden: Venneforeningen har sammen med Biografen søgt til nye stole kr.150.000,-

Skagen Bazaren (Loppemarked): Sponsorat til kaffemaskine kr.6.350,-

Dertil kommer de mange gaver der blev givet lokalt til vores lotteri i forbindelse med vores julearrangement – det var en fornøjelse at være rundt i forretningerne – der er stor opbakning til Kulturhus Kappelborg. Skagen Fiskerestaurant sponsorerede Gløgg.

På lokalt initiativ er to ildsjæle Jonna Thygesen og Freddy Jokumsen gået i gang med at finde sponsorer til en ny bardisk – på nuværende er der lokalt indsamlet 61.000,-. Tak for det.

Arrangementer

Julematinè: En rigtig god eftermiddag, hvor ”Happy Holiday Jazz Quartet” med Michelle Elmhøj i front. En fantastisk god og underholdende koncert. Medlemmer af Kappelborgs Venner var inviteret gratis med. Desværre kunne vi være flere – og det har givet bestyrelsen en ide om at flytte arrangementet til oktober/november, da der i december er et væld af arrangementer. Herom senere.

Koncert med Alexander Oscar: Den 11. oktober arrangerede foreningen en ungdomskoncert i samarbejde med Kappelborg, SSP og skolerne. Det var en stor økonomisk satsning, men bestyrelsen var enige om at vi ville lave et kvalitetsarrangement, som primært henvendte sig til det unge publikum.

Glæd jer – den 14. september kommer OH Land – et arrangement arrangeret af Kappelborgs Venner i samarbejde med Kulturhus Kappelborg.

Kappelborgs Baghave

Der har været mange gode kræfter i gang med at få etableret lagerplads og renovering af P-pladserne bag Kappelborg.

Foreningen henvendte sig pr. brev til Anders Broholm formand for Kultur og Fritidsudvalget.

Vi fik straks besked om at det ville blive taget op på førstkommende udvalgsmøde.

Vi har også fået stor opbakning til projektet af vore lokale politikere Peter Sørensen og Bjarne Kvist, samt mange lokale borgere.

Det endte godt – nu bliver der bygget to depotskure og renovering af P-pladsen – det bliver skønt at det område forskønnes.

Valg til bestyrelsen

På valg var Lene Kappelborg, der ikke ønskede genvalg.

På valg var desuden Marie Eldh og Flemming Stig, der ønskede genvalg.

Marie Eldh og Flemming Stig blev genvalgt. Desuden blev Bo Meyer valgt.

Sven Molbo blev genvalgt som suppleant. Annalise Nørgård blev nyvalgt som suppleant.

Medlem er desuden kasserer Allan Kastor Andersen

Susanne Nielsen, bestyrelsesmedlem

Ulla Egholm, bestyrelsesmedlem

Jakob Dalsgård, bestyrelsesmedlem

Revisor, Ole Neve, revisorsuppleant, Chresten Sloth

Medlem af venneforening

Som medlem kan du få flotte rabatter på udvalgte arrangementer, får information på spændende arrangementer før andre, få tilbud om at hjælpe til ved arrangementer, bl.a. pasning af bar, billetkontrol m.m. og det giver en masse gode oplevelser.

Men ikke mindst – så er vi i foreningen ambassadører for huset – og dermed viser vi en opbakning til det Kulturhus, som vi alle elsker og er stolte af. Og jo flere vi er, jo stærkere står vi, politisk, ved ansøgninger til fonde og meget mere. Så min opfordring må være – tal med din nabo og få ham/hende til at melde sig ind i foreningen. Det er meget nemt – gå ind på Kappelborgs hjemmeside – øverst er der et link til Kappelborgs Venner – og her kan man melde sig ind. Hvis hvert enkelt medlem tegnede et medlemskab, kunne vi fordoble medlemstallet – ønsketænkning, men vel ikke urealistisk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...