Fremtidssikres ved en stor satsningen i sensommeren frem til december

KOMMUNEN: Skoleskibet DANMARK, som har sejlet siden 1933, står over for en større renovering og modernisering af agterskibet.

Tilsammen har store danske fonde, heriblandt flere store maritime fonde, støttet projektet med næsten 20 millioner kroner.

Renoveringen vil finde sted på Esbjerg Shipyard A/S, som har vundet EU udbudsrunden, hvor flere danske værfter har givet tilbud på det komplicerede projekt.

Renoveringen skal i høj grad udføres med den største respekt for skibets historie og oprindelige interiør.

- Vi glæder os til samarbejdet og ser frem til at se det færdige resultat af arbejdet på skibet, fortæller Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC.

- Det er virkelig fantastisk at opleve den entusiasme og kærlighed til skibet, der ligger bag den store støtte skibet modtager. Skoleskibet tiltrækker ildsjæle, som gør det muligt, sammen med dedikerede besætningsmedlemmer, fondenes donationer og statens opbakning, at bevare dette helt unikke danske skib for de fremtidige generationer, siger direktøren.

Skibets historie, traditioner og smukke fremtoning understreger vigtigheden af, at moderniseringen sker med hensyntagen til skibets æstetik, således at de smukke rammer bevares til eftertiden.

Samtidigt skal moderniseringen sikre et stærkt og fremtidssikret skib, som lever op til moderne navigations- og kommunikationsstandarder, som skibets elever efter endt uddannelse kan forvente at møde på et nutidigt handelsskib.

Teakdækket udskiftes, men det oprindelige interiør bevares eller restaureres hvor muligt og udtjente materialer udskiftes.

El- og IT infrastruktur opdateres, fryse -og kølefaciliteter renoveres og en gennemgribende modernisering af broen gennemføres.

Efter årets togt sejler skibet omkring 1. juli 2019 ind til Esbjerg, hvor arbejdet gennemføres frem til december.

Skibet vil således være i topform til sit fortsatte virke som en stolt repræsentant for Det Blå Danmark.

Allerede i foråret 2020 påbegyndes det næste store togt, som denne gang forventes at have kurs mod OL i Tokyo.

- Vi sætter en stor ære i at arbejdet gennemføres med stor nøjagtighed, nænsomt og med hensyntagen til at det er et dansk klenodie, der skal præsentere Danmark i mange år fremover. Det er en helt særlig oplevelse af få et projekt som dette. Vi glæder os alle sammen til arbejdet og er stolte over på denne måde at kunne bidrage til skibets fortsatte drift, siger projektansvarlig hos Esbjerg Shipyard A/S, Brian Mose.

En maritim fremtid starter på MARTEC med en grundlæggende maritim uddannelse. Uddannelsen kan gennemføres på land eller til søs ombord på Skoleskibet DANMARK.

- Det er noget helt særligt for danske unge at kunne tage den grundlæggende maritime uddannelse som ubefaren skibsassistent ombord på Skoleskibet DANMARK, og for de studerende på HF-Søfart på Frederikshavn Gymnasium giver togtet konkret og praktisk erfaring med søfarten, som et led i den praktisk orienterede maritime studentereksamen.

- De mange, mange elever, der igennem tiden er uddannet om bord, glemmer det aldrig, og mange vender gang på gang tilbage, for at bidrage til skibets drift og udvikling, siger Pia Ankerstjerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...