Markant herres bygninger kan stadig ses i Skagen, men badehotellet på Grenen måtte han opgive

SKAGEN: Skomager Jens Michael Berg (1824-1899) blev født i Aalborg, men kom i midten af 1800-tallet til Skagen, hvor han slog sig ned i Østerby. Han sad ikke ved læsten hele tiden, idet han også fik sat 12 børn i verden i kompagniskab med de to hustruer, Ane Jensen (1816-1867) og Ottine Frederikke Christensen (1846-1916). Den næstyngste i børneflokken var Julius Berg, som så dagens lys i 1886.

Familien boede en årrække i Den Røde Gård på Daphnesvej.

Da skomagermesteren var afgået ved døden, flyttede enken, som nu ernærede sig ved syning, med de endnu hjemmeboende børn til Lars Kruses Vej.

Julius Berg kom i lære hos snedkermester Karsten Petersen i Skagen. På teknisk skole han viste han sig som en fremragende tegner, og allerede i 1909 assisterede han arkitekten Ulrik Plesner ved ombygningen af Skagen kirke.

Plesner tog ham med til København, hvor han blev medarbejder på opførelsen af Studenterforeningens bygning på H.C. Andersens Boulevard og for Kvindelig Læseforenings domicil på Gammel Mønt.

Byggerier i Skagen

Samtidig var han involveret i talrige nybygninger og ombygninger i Skagen, hvor han satte sit helt markante aftryk.

Han ombyggede sin læremester Karsten Petersens hotel på hovedgaden, og for den samme bygherre ombyggede han senere Thorkild Skarpæs gård.

Hotel Royal på havnefronten tog Julius Berg også under behandling.

Det mondæne navn, den fine ombygning og den gode beliggenhed kunne dog ikke redde hotellet fra at ende som husvildebolig efter 2. verdenskrig, hvor den tyske Hafenkapitän havde resideret i gemakkerne.

Han tegnede Ankerhus for købmand Pultz i den ene ende af Havnevej.

Det blev og er fortsat rammen om et mylder af butikker. Byggeriet blev aldrig rigtig afsluttet indtil for nogle få år siden, hvor karréen blev ført videre langs Østre Strandvej.

I den anden ende af vejen tegnede Julius Berg Trondrshus for murermester Chr. Knudsen.

Her etablerede fotograf Alfred Hansen atelier i 1920, og her kunne man i Dansk Beklædnings Magasin købe flipper i alle gangbare faconer.

Harald Jensens specialforretning i vine, spirituosa og konserves fandt man også i Trondrshus, og her kunne man hos Carl Voxnæs blive indsæbet og barberet til akkompagnement af bysladder i rå mængder.

Farvehandler Wadman fra Frederikshavn købte bygningen og drev forretning med salg af tapet og maling i en årrække.

Fra 1932 stod manufakturhandler Knud Iversen i spidsen for byens største specialforretning i herre-lingeri i Trondrshus, som han overtog i 1940.

Guldsmed Julius Jensen sendte også bud til Berg, da han skulle have sin nye forretning på hovedgaden bygget, og det samme gjaldt viktualiehandler Ane Bødker Svendsen, hvis forretning senere blev overtaget af Valborg Neve og endnu senere af Sachse Jørgensen.

Verandaen på Ruths Hotel er ligeledes Julius Bergs værk, og blandt de mange privatboliger kan nævnes fyrpasser Søren Kruses hus på Oddevej, fisker Martin Knudsens på Søndervej og fisker Niels Chr. Nordmanns villa på Lars Kruses Vej. Arbejdet på Plesners tegnestue satte sine spor i Julius Bergs byggerier. Der blev kælet for de snurrige detaljer, og den buede kvist blev en af Bergs signaturer.

Arkitekt i København

I 1918 fik Julius Berg ansættelse hos arkitekt Thorvald Jørgensen på Christiansborg slot. Det kæmpemæssige arbejde med at genopbygge slottet stod på fra 1906 til 1928.

Berg giftede sig med den svenske Hilda Josefina Bengtsson og slog sig ned i villa Woodenhouse i Bagsværd, hvor han etablerede egen tegnestue med blandt andre Ejnar Borg, der langt senere tegnede rådhuset i Skagen, som ansat.

an var involveret i omfattende villabyggerier i Utterslev, Husum, Brønshøj, ved Jonstrup Seminarium og i Grejsdalen, men løste også stadig opgaver i Skagen. Han boede da i perioder på Sømandshjemmet, hvor eventuelle bygherrer kunne henvende sig, hvis de ønskede hans assistance.

Badehotellet

Da fredningen af Grenen den 23. januar 1940 endelig blev gennemført, havde lodsejerne med Badehotellet i spidsen sat næsen op efter en erstatning på over 1 million kr.

Resultatet blev blot 107.000 kr, og det fik direktør Viggo C. Eberth til at miste enhver interesse i en videre hoteldrift på stedet. Han havde oprindelig haft planer om at lægge en snes badehoteller på Grenen, men nu kastede han håndklædet i ringen og ønskede at sælge Badehotellet til nedrivning og samtidig likvidere Aktieselskabet Skagens Badehotel.

Køberen blev arkitekt Julius Berg. Efter overtagelsen af det en gang så berømmede hotel udarbejdede han planer for en genopbygning og søgte Skagen Kommune om lånegaranti.

Netop den dag, man skulle have de afsluttende forhandlinger, gik tyskerne ind i landet. Nogle af dem slog sig ned på badehotellet og forpurrede alle byggeplaner.

Badeanstalten

Berg trillede dog ikke tommelfingre af den grund.

I 1943 sendte han et projekt til byrådet.

Han ville opføre et gymnastikinstitut og badeanstalt med svømmehal ved Østre Strandvej.

Der skulle bygges en vinkelbygning med gymnastiksal, badeanstalt, massageklinik og pensionat samt otte lejligheder, og det hele skulle fungere som en slags højskole.

Byrådet var velvilligt stemt for projektet - det skulle bare ikke ligge på Østre Strandvej.

Planerne blev droslet ned og fusede ud.

Det endte med en otte meter lang badebro og en 12 meter tværbro, som snedkermestrene Svend og Ole Hansen gik i gang med at bygge i 1944. Her skulle Julius Bergs datter Tove, som også underviste i gymnastik på Karstens Hotel, give svømmeundervisning til skagboerne.

Da Julius Berg efter maj 1945 fik sin ejendom på Grenen tilbage, var resten af hotellet brændt ned.

Han tumlede stadig med byggeplaner på Grenen, men sagen om krigsskadeserstatningen trak i langdrag.

I 1951 tilbød han Skagen kommune, at den kunne købe hele herligheden for 250.000 kr.

Tilbuddet blev dog hurtigt trukket tilbage. Ifølge Julius Berg fordi et kapitalstærkt hotelkonsortium havde planer om at byde på matriklerne.

Det blev dog ikke til noget, og senere blev et stort areal solgt til militæret, et andet til kommunen, der udlagde det til reservat, og først mange år senere var det Borgerforeningen, som realiserede byggeplanerne, da man opførte Restaurant Grenen på stedet.

Julius Berg var erhvervsaktiv i københavnsområdet til 1961. Hans kone døde i 1956, og han giftede sig i 1960 med sin husbestyrerinde Martha Gunhilda Hansen. Hun var i øvrigt datter af en skomager...

Arkitekt Julius Berg døde i 1967. Hans urne blev nedsat på Bagsværd kirkegård.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...