De fire vendsysselske kommuner trækker på samme hammel

KOMMUNEN: Jobcentrene har ekstra travlt i disse dage med at rådgive borgere, der mister deres arbejde, og virksomheder der står over for et svært valg – at beholde medarbejdere eller afskedige dem.

Derfor har udvalgsformændene fra de vendsysselske kommuners arbejdsmarkeds eller bekæftigelsesudvalg sammen drøftet, hvilke initiativer, de kan være medtil at skubbe i gang i forhold til ledige og for at aftale flere muligheder for samarbejde mellem kommunerne.

- Vi står alle i den samme situation, og derfor giver det god mening, at vi deler ud af vores erfaringer og hjælper hinanden. Heldigvis kan vi se, at der bliver taget godt hånd om det stigende antal ledige i vores fire kommuner.

- Jobcentrene gør alt for at hjælpe de ledige i den situation, de nu står i. Ud over at hjælpe de ledige, så rådgiver jobcentrene virksomhederne og opsøger ledige, der kan have behov for det, forklarer udvalgsformand for beskæftigelsesområdet i Jammerbugt Kommune, Morten Klessen.

De fire udvalgsformænd har aftalt optimere samarbejdet om fælles jobbanker, at udarbejde fælles vejledninger til medarbejdere og borgere og generelt fortsætte den nødvendige vidensdeling og sparring på området.

- Det er altid vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde – ikke mindst i den situation, vi alle står i nu. Et godt samarbejde stiller jobsøgende og virksomhederne bedre, og netop derfor deler vi vores jobbanker, og den viden vi hver især har på beskæftigelsesområdet.

- Heldigvis har vi et fremragende samarbejde vi fire kommuner imellem, fortæller Eskild Sloth Andersen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune.

De fire udvalgsformænd er enige om, hvor vigtigt det er, at virksomhederne benytter sig af regeringens hjælpepakker, der skal sikre det danske erhvervsliv.

- Vi vil på det kraftigste opfordre virksomhederne til at anvende regeringens hjælpepakker fremfor at sende medarbejderne hjem. Jeg mener, at virksomhederne bør vise samfundssind og i størst mulig udstrækning holde på deres medarbejdere i denne krisesituation. For mange virksomheder er der rent faktisk hjælp at hente, siger formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring, Thomas Klimek.

Ud over hjælp og rådgivning fra jobcentrene, er der også rådgivning at hente hos erhvervskontorerne i de fire kommuner.

De kan hjælpe virksomhederne med at få overblik over mulighederne for tilskud, garanti eller likviditets- og finansieringsmuligheder.

Desuden peger udvalgsformændene på mulighederne for at efteruddanne og opkvalificere medarbejderne i denne tid.

- Vi har fuld forståelse for, at mange virksomheder står i en svær situation lige nu. Medarbejdernes ressourcer kan måske ikke udnyttes fuldt ud, og derfor opfordrer vi til, at virksomhederne tænker i de mange muligheder, der er digitalt, når det kommer til at opkvalificere deres medarbejdere, opfordrer John Karlsson, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

De fire kommuner har i flere år samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen, hvor fokus er på videndeling, samarbejde og fælles projekttiltag.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...