Selv om der kun var ni lokale deltagere var iderigdommen stor

KOMMUNEN: Selv om lokal-topmødet i Aalbæk kun samlede ni personer, så var der gang i griflerierne for ideer fløj og den ene post-it efter den anden fik indhold og form.

Mødet blev holdt på skolen og de mange input vil være en del af grundlaget for en ny kulturvision i kommunen.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Bjarke Dyhr Lynnerup, Aalbæk, styrede mødet sammen med Uffe Borg fra Center for kultur og fritid.

Bjarke Dyhr Lynnerup bød velkommen til de fremmødte og gav en indføring i, hvad lokaltopmødet gerne skal føre til.

Overordnet er det et opgør med myten om, at når vi har fri, så sker der ikke en skid. Det sker gennem at italesætte alt det, der sker i dag - og alt det, vi som borgere kunne ønske os.

I Aalbæk var der i hvert fald bred enighed om at byen rummer utrolige mange fritidsmuligheder.

Det så man i gruppearbejdet, som mødedeltagerne blev sat til.

Gruppearbejdet bestod i at skrive posters med fritidsemner i Aalbæk.

Her de 3 opgaver deltagerne fik og med nogle af svarene:

”Når jeg har fri sætter jeg pris på”: Frivillige foreninger, naturen og et rigt handelsliv.

”Når vi har fri, gør vi vores lokalsamfund fantastisk ved”: Holde byen ren, lave aktiviteter for borgere og turister og handle lokalt.

”Hvad ville I med stolthed vise/invitere en tilflytter til i jeres lokalområde?”: Infrastruktur, skole, børneinstitutioner, indkøbsmuligheder, læge, vise vores foreninger m.m.

I alt kom der 61 posters ud af de ni deltagere og det viste, at der er et rigt fritidsliv i Aalbæk.

Efter en kaffepause med lidt sødt var opgaven ”Når jeg har fri vil jeg gerne … ”.

Her fik deltagerne 3 hjerter hver, og skulle placere dem på flere valgmuligheder.

En klar favorit var ”Vil jeg gerne lave noget sammen med andre” og derefter fulgte ”Søger jeg mod foreningsliv”.

Udvalget samler resultatet fra Aalbæk og de øvrige 6 byer, for at udarbejde en ny kulturvision for kommunen.

Deltagerne i mødet delte ud af deres viden med fritidsinteresser og de så gerne at der var mødt flere op for at deltage med netop deres fritidsemner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...