Plan og miljøudvalget sender debatoplæg ud i høring frem til 18. marts

SKAGEN: Der er efterspørgsel på nye bolig- og erhvervsområder i Frederikshavn kommune. Plan- og Miljøudvalget sender nu et debatoplæg i offentlig høring for at få erhvervslivets og borgernes bud på, hvor det er attraktivt at bygge nye virksomheder og boliger i fremtiden

Frederikshavn Kommune er optaget af at kunne opfylde ønsker om attraktive erhvervs- og boliggrunde, som løbende kommer fra borgere, erhvervsliv og investorer. Det er vigtigt for udviklingen i kommunen, at udbuddet af erhvervs- og boligområder matcher efterspørgslen. Plan- og Miljøudvalget har sat en planlægning i gang, der skal imødekomme ønskerne om nye erhvervs- og boligområder. For at få et kvalificeret billede af det forventede behov har kommunen haft en dialog med erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby, Erhvervshus Nord, Strandby Erhvervsnetværk og flere ejendomsmæglere.

- Vi mærker blandt vores medlemmer og virksomheder ude fra et stigende behov for flere attraktive erhvervsarealer end dem, der allerede er udlagt. De tre vigtigste parametre er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, når en virksomhed vælger placering, og når en familie beslutter, hvor de skal bo. Vi har haft en god dialog om, hvordan behovene for attraktive erhvervs- og boligområder kan tilgodeses, siger Karl Erik Slynge, formand, Frederikshavn Erhvervsråd.

Billedet, der tegner sig, viser, at der er behov for at pege på nye erhvervsarealer i Skagen, Strandby og Sæby. I Frederikshavn er der ikke behov for store nye erhvervsarealer. Der er udlagt tilstrækkelige boligarealer i Frederikshavn, men der kan være behov for at vurdere, om de områder, der er udlagt, har den bedste placering i forhold til bl.a. skole, fritidsinteresser og infrastruktur. De boligområder, der allerede er udpeget i Sæby, er velbeliggende, men forudsætter en lokalplanlægning, før de kan tages i brug.

Hvor er de mest attraktive erhvervs- og boligområder?

På baggrund af de behov, der er kommet frem i dialogen med erhvervsliv og ejendomsmæglere, sender Plan- og Miljøudvalget et debatoplæg om nye byvækstområder i offentlig høring fra 13. februar til 18. marts:

- Vi vil udvikling i Frederikshavn kommune, og det opnår vi kun, hvis vi kan tilbyde optimale fysiske rammer – ikke mindst attraktive erhvervs- og boliggrunde. Vi vil gerne have erhvervslivet og borgernes bud på, om det er de rette og de mest attraktive områder, vi peger på i debatoplægget, eller om der er andre områder, der skal i spil, siger Mette Hardam, formand for Plan- og Miljøudvalget, Frederikshavn Kommune.

Send din kommentar eller gode idé

Alle er velkomne til at sende kommentarer, forslag og idéer til planlægningen af nye erhvervs- og boligområder. Debatoplægget finder man på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk.

Svar sendes til: post@frederikshavn.dk senest 18. marts 2019

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...