Nye aktører kan byde sig til nu

FREDERIKSHAVN: Den kommunale tømningsordning er sendt i udbud, da den nuværende kontrakt med FKSSlamson udløber pr. 31. december 2018.

Forsyningen har sendt tømningsordningen i udbud for at finde den hovedentreprenør, der fra nytår skal tømme bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune. Den kommende aftale er gældende i to år med mulighed for forlængelse, og vi forventer at kende navnet på entreprenøren til december.

Frit valg blandt godkendte entreprenører Kunderne behøver ikke nødvendigvis at vælge hovedentreprenøren. "Vores kunder kan gøre brug af fritvalgsordningen, hvor de kan vælge blandt en række private entreprenører, som vi har godkendt", udtaler René Hansen, forsyningschef ved Frederikshavn Spildevand A/S.

I løbet af december har Forsyningen godkendt de private entreprenører, der har ansøgt om dette. Umiddelbart herefter modtager ejere af ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen et brev med information om, hvem Forsyningen har valgt som hovedentreprenør, hvilke private entreprenører, der er godkendt samt, hvordan kunden skal foretage sit valg. Der er mulighed for at vælge entreprenør i perioden 1. januar til - 15. februar 2019. Foretager kunden ikke et aktivt valg, bliver det Forsyningens hovedentreprenør, der tømmer bundfældningstanken på ejendommen.

Entreprenørerne bliver ligeledes annonceret i dagspressen samt på Forsyningens hjemmeside.

Fakta Siden 2010 har Forsyningen administreret tømningsordningen for Frederikshavn Kommune. Ordningen omfatter 5.800 tanke og gælder for ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Der er udarbejdet et nyt regulativ, som skal godkendes af Frederikshavn Byråd ultimo oktober. Herefter offentliggøres regulativet på forsyningen.dk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...