Fire firmaer/konsortier er nu udvalgt til at byde på Skagen Havns udvidelse

SKAGEN: Der er både danske og udenlandske firmaer samt konsortier blandt de fire ansøgere, der er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på etape 3 udvidelsen af Skagen havn.

Syv ansøgere anmodede om at blive prækvalificeret til at byde på udførelsen af etape 3 udvidelsen af Skagen havn. Havnen har nu givet besked til de fire firmaer og konsortier, som senest den 10. januar 2019 skal fremsende deres tilbud.

Det drejer sig om: Det dansk ledede konsortium med CG. Jensen A/S i spidsen, det belgiske konsortium The Skaw JV med N.V. BESIX S.A. i spidsen, den danske entreprenør Per Aarsleff A/S samt den spanske entreprenør Obrascón Huarte Lain, S.A.

- De fire bydere er valgt primært på de referencer, som de har sendt på tidligere tilsvarende opgaver. Her har kontraktværdien, kompleksiteten og nutidigheden i forhold til sammenligneligheden med Skagen Havns forestående udvidelse haft stor betydning, siger Claus Quist Nielsen, senior projektleder hos Cowi A/S, der er havnens bygherrerådgiver på udvidelsen.

Udvidelsen omfatter blandt andet 975 meter ny kaj med 11 til 13 meters vanddybde samt 190.000 kvm nyt landareal. Havnen har givet rammerne for udvidelsen, og de fire bydere skal nu komme med deres tilbud på, hvordan de vil opbygge moler, kajanlæg mv. med en samlet pris og tidsplan.

- Vi er rigtig tilfreds med at have fundet fire velkvalificerede bydere og ser frem til at fortsætte processen frem mod at kunne tage det første fysiske spadestik til en ny havneudvidelse, der vil løfte faciliteterne yderligere og give plads til udvikling og øget aktivitet særligt inden for fiskeriet og dets følgeerhverv samt gods og bunkring, siger Willy B. Hansen.

Efter den 10. januar går Skagen Havn ind i en forhandlingsrunde med én eller flere tilbudsgivere, og man forventer at kunne underskrive den endelige kontrakt i 1. kvartal 2019.

Detaljer om etape 3 udvidelsen:

130 meter ny kaj i forlængelse af kaj 7 med 11 meters vanddybde

625 meter ny kaj med 11 meters vanddybde

220 meter ny kaj med 13 meters vanddybde - forberedt til lastede Handymax tankere

Større vanddybde i indsejlingen (forøges fra 12 op til 16 meter)

Forbedrede besejlingsforhold til Østhavnen

190.000 kvm landareal heraf 155.000 kvm til udlejning

Ca. 500 meter forlængelse af den eksisterende sydlige ydermole

1.000 meter stenkastning, mole og molehoved ved det nye landareal

Svajebassin i ydre havnebassin uddybes til 14 meter

Om Skagen Havn:

Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Frederikshavn Kommune.

Skagen Havn har fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi. Skagen Havn er et geografisk knudepunkt på toppen af Danmark, hvor mere end 60.000 skibe passerer årligt. Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn og Europas største landingshavn for pelagisk fisk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...