Gemidan viser det nye forbehandlingsanlæg frem på mandag eftermiddag

SKAGEN: Vi har nu sorteret vores affald siden efteråret - og nu er Gemidan A/S, klar til at tage deres nye forbehandlingsanlæg i brug.

Gemidan begyndte at bygge anlægget i efteråret - og forbehandlingen af vort affald har så frem til nu været håndteret på Gemidan KomTek i Holsted - et anlæg, der er identisk med det anlæg, som nu officielt indvies i Frederikshavn.

Med det kan behandlingen af madaffald fra Sæby, Skagen og Frederikshavn, ske inden for kommunens egne grænser.

For mandag 8. april er der nemlig officiel åbning af det nye anlæg.

Det sker kl. 13. Senere på dagen er dørene er åbnet for alle, idet der er åbent hus helt frem til kl. 18.

Gemidans nye anlæg ligger for enden af Vendsysselvej ved siden af forbrændingen og opgaven er at forvandle madaffald til biopulp, der kan bruges til energi, brændstof og gødning – også kaldet biogas.

Når skraldebilen har afleveret restaffaldet på Affaldskraftvarmeværket, forsætter den videre til naboen Gemidan A/S.

Her bliver madaffaldet bragt ind i en kold hal.

Hallen er aflukket, hvilket holder eventuelle lugtgener inde i hallen.

I hallen sørger man for at holde de to typer affald adskilt gennem hele processen. Derfor kan man garantere at madaffaldet og restaffaldet på intet tidspunkt vil bliver blandet sammen.

Affaldet kommer via en fødekasse ind i en stor centrifuge, også kaldet ”pulperen”.

Her bliver affaldet tilført vand.

Under pulpningen opløses det organiske materiale. Pulpningen varer i 12-15 min.

Nu skal biogaspulpen separeres fra plast og andre fremmedelementer.

Det foregår ved, at pulpen passerer igennem en separator.

Den færdige biogaspulp sendes til færdigvaretanken med et tørstof på ca. 17-19 procent.

Plast og andre fremmedelementer sendes til forbrændingen.

Pulpen bliver kørt til forskellige private biogasanlæg, hvor den bliver omdannet til el, varme og brændstof.

Det er der god økonomi i, og det er med til at holde prisen på indsamling og håndtering af affald nede.

Den højteknologiske proces gør det muligt at udnytte 95 procent af madaffaldet til biogas.

Gemidan lægger meget vægt på bæredygtighed i alle deres aktiviteter. Det er da også baggrunden for, at anlægget er bygget tæt på Affaldskraftvarmeværket.

Derved minimeres transporten med aflevering af affaldet, og miljøet bliver mindre belastet.

Vandforbruget er et andet fokusområde.

Forbehandlingsanlægget er baseret på anvendelse af regn- og overfladevand fra bygningens adresse.

Vandet opsamles i et forsinkelsesbassin og bliver efterfølgende gradvist brugt som procesvand.

Ligeledes bliver det opsamlede vand fra madaffaldet ikke til spildevand. Vandet bliver i stedet genbrugt i et lukket system.

Når biogasanlægget har afsluttet produktionen, har biopulpen stadig en masse næringsstoffer, som landmændene kan bruge. Takket være den højteknologiske proces har biopulpen en renhed på 99,9 procent.

- Biogassen kan spredes på markerne uden risiko for plast og andre fremmedelementer.

- Derved beskytter vi miljøet, oplyser Lisbeth C. Hultfeldt, Kvalitets- og miljøchef ved Gemidan A/S.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...