I 1890 blev jernbanen ført igennem til Skagen. Det sket først og fremmest af hensyn til de skagenfiskere, der gerne ville fiske med større fiskefartøjer, som var købt i Sverige, men var for store til at trække op på stranden, som man jo ellers gjorde med jollerne.

Da banen blev åbnet den 24. juli 1890 var der, udover kongen og kronprinsen, også flere turister med toget.

Selvom Skagen allerede var forberedt på sommergæster, inden banen kom, og der var flere hoteller både i Skagen og Højen, så tog det nu rigtig fart.

En af dem, der så de nye tider komme, var købmand og gæstgiver Degn Brøndum, som allerede i 1892 udvidede sin gæstgivergård til det, der senere skulle blive det verdensberømte Brøndums Hotel.

Eberths projekt

Men større planer ventede. I marts 1898 dannedes et aktieselskab med navnet Skagen Badehotel, hvis formål var at drive Skagen frem til et international badested af rang. Hotellet skulle ikke ligge i selve Skagen by, men omtrent en halv mil derfra ude på oddens nordside.

Aktieselskabet erhvervede et areal på 200 tønder land og retten til færdsel på en ca. 2½ mil lang strandstrækning fra Skagen by til Grenen og derfra ad nordsiden omtrent ned til Gammel Skagen. Denne strækning blev behæftet med den servitut, at intet andet badehotel kunne anlægges eller erhverve baderet der.

Hvad skal vi med det hotel?

Det var ikke alle, der synes, at det var en god idé med et sådant hotel. Flere protesterede. Blandt dem Holger Drachmann, som i Politiken fik optaget et længere indlæg med overskriften:

”Hvad skal vi med det hotel?” Indlægget sluttede med følgende svada:

”Kom først i nogle og tredive Aar regelmæssigt paa Skagen — førend I laver Prospektus over et Badehotel, med al den Komfort og Hygge, som nogle stakkels forpiskede, træløse Klitter kan yde.

Paa et Halvhundred halvforrykte Kunstnere og Digtere kan — heldigvis — et stort Nordstrandsbad ikke laves. Og Resten af Menneskeheden vil kjede sig ihjel ved et Besøg her — ud over de to Døgn eller den ene Uge.

Kom i Hobetal hertil — baade Danske og Norske — paa allerhøjst fjorten Dage. Her er den tomme, rene Luft, og den store, øde Strand, Maager, Fiskere, Fyrene og Lars Kruses Grav.

Her er tillige en bund kjedelig i opkomstværende by med nøgterne Huse — og her er Kutter-Grosserere og Indre Mission og Afholdsbevægelse.

Kom bare hertil — og forsvind igjen, saa sporløst I er komne. Brøndums Hotel er alene en Skagenstur værd.

Vi, mine Venner og jeg, viger jer gjerne Pladsen den hele Sommer.

Men hvis I ellers har anden Brug for eders stakkels Penge — saa smid dem ikke ud i Aktier til et moderne første Klasses Skagens Grens Nordstrands Fanden i Vold-Bad”.

Sådan!!!

Hotellet bygges

Aktieselskabet blev dog en realitet, og arkitekten, Thorvald Jørgensen, arkitekten bag det tredie Christiansborgs Slot, havde tegnet en løs skitse af hotellets hovedbygning, der efter Politikens mening så ”rigtig fiks ud”. Hotellet skulle bygges i nordisk stil med rig træudskæring og for øvrigt med kunstnerisk hensyntagen til Skagens ejendommelige naturforhold. Journalisterne rettede straks deres blik mod det fashionable badested på Grenen. Allerede i sommeren 1899 fik man besøg af redaktør Fletcher fra Morning Leader, som havde en bagatel af 250.000 daglige læsere. Han skrev med begejstring om havbadene og solnedgange i Kattegats arkipelag.

Gesundheit!

En folder blev udarbejdet og denne blev genoptrykt i 1912. Det er fra denne sidste følgende citater er taget:

Hotellet er tænkt som et kurbad. Måske inspireret af det kurbad, der årene før dette projekt blev etableret i Sæby efter fundet af jernholdigt, helbredende vand.

I hvert fald kunne man i folderen læse, at ved Skagens Søbad opnaaes Bedring og Helbredelse særlig for følgende Sygdomme og Svagheder: Nervesygdomme af enhver Art, Lammelse, Krampe, Neurasthenie, neuralgisk Hovedpine, nervøse Lidelser i Strubehovedet, Hjertet og Fordøjelsesorganerne, Ischias - Helbredelse ved varme Søbade med Massage - Søvnløshed og aandelig Depression.

Endvidere Skrophulose og Rachitis, Tuberkulose, kronisk Katarh i Luftrøret, Høsnue, Kighoste, rheumatiske Sygdomme - særlig kronisk Muskel- og Lederheumatisfme, - Hudsygdomme og forskellige Kvindesygdomme.

Endvidere kunne man læse, at besøgende, der ikke ved ankomsten er fuldstændig raske, straks skal konsultere badelægen. Derved undgåes uhensigtsmæssig anvendelse af søbadene. Herefter følger råd om, hvor ofte og hvor længe man bør opholde sig i vandet. Musik skulle der også til, og man nøjedes ikke med en beskeden hyggepianist. Blandt mange andre indfandt sig den kendte musikdirektør Marquard sig med 12 musikere og gav en forrygende koncert en søndag eftermiddag.

Trods Drachmanns advarsler blev hotellet en succes. Mange prominente gæster fra ind- og udland besøgte stedet. Her i blandt mange kongelige.

Kronede hoveder

I 1907 besøgte kong Chulalongkorn af Siam (det nuværende Thailand) badehotellet, hvor han spiste frokost sammen med sit følge. Også Danmarks kong Christian 10. og hans dronning Alexandrine var gæster på hotellet og den svenske kong Oscar 2. og hans hustru dronning Sofia lagde vejen forbi det mondæne hotel på Danmarks nordspids. Det samme gjorde enkekejserinde Dagmar, den tyske kejser Wilhelm, Storhertugen af Mecklenbrug og et hav af europæiske og danske grever, baroner og andet godtfolk med penge i lommen.

Ildløs

Men pludselig var det slut for hotellet. I 1938 slog lynet ned i det smukke badehotel. Og da hotellet jo var bygget af træ, var der ikke meget at stille op. Inden længe stod bygningerne i flammer, og hotellet var ikke til at redde. En enkelt fløj stod dog tilbage, og den blev brugt af tyskerne under Anden Verdenskrig. Uheldigvis gik der endnu engang ild i hotellet. Og denne gang nedbrændte resten af det tidligere så stolte badehotel.

Der har i nyere tid været planer om at genopbygge hotellet i dets oprindelige form, men det er – måske heldigvis? – aldrig blevet til noget. Der ligger måske romantiske drømme om genoplivning af de gamle tider med fine gæster, the-dansant og andet, men det bliver nok ved drømmen. Man må i dag ”nøjes” med de mange fine hoteller, Skagen kan tilbyde sine gæster.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...