Vendsysselmøde i Arena Nord skal give svar på, hvordan man sammen kan løfte unge

FREDERIKSHAVN: Hvordan kan vi hjælpe udfordrede unge til gavn for dem selv og fællesskabet?

Spørgsmålet er stort og svarene mange, men når Vendsysselmøde 2018 løber af stabelen i Arena Nord 1. oktober over middag, så er det for at få svarene kvalificeret, så man i fællesskab på tværs af Vendsyssel kan give ungen på kanten et skud, der kan løfte dem.

Gennem debatter vil kommuner, virksomheder, foreninger, uddannelses-institutioner og ildsjæle på tværs af Vendsyssel udvikle et fælles kompas, og fem principper, der kan hjælpe dem i arbejdet med unge på kanten.

De seneste undersøgelser og statistikker viser, at det trods mange gode intentioner og mange milliarder ikke er lykkedes at knække kurven med unge som står uden arbejde og uddannelse.

De nyeste tal fra i sommers viser at 13.500 unge mellem 18 og 25 år står uden arbejde og uddannelse i Nordjylland.

I 2017 blev det første Vendsyssel Møde holdt på Vendsyssel Teater, hvor 100 beslutningstagere og ildsjæle fra virksomheder, kommuner, foreninger og uddannelsesinstitutioner debatterede og videndelte om, hvilke initiativer der kan få flere af vores unge på kanten videre i livet til gavn for dem selv og arbejdsstyrken i Vendsyssel.

Blandt resultaterne er den udsolgte ungemesse med 4000 deltagere, der løber af stablen samtidig med Vendsyssel Mødet, et projekt om virksomheders sociale ansvar og en interviewundersøgelse blandt fagfolk, virksomheder, frivillige og forskere, der arbejder med udfordrede unge.

Undersøgelsen førte til fem principper, der kan bruges som et kompas i det fælles arbejde med unge på kanten.

Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning fremhæver særligt evnen til at skabe stærkere samarbejde mellem kommuner, virksomheder, foreninger, uddannelse som væsentlige pejlemærker for at lykkes med at hjælpe unge videre i livet.

De 5 principper, som der søges opbakning til på Vendsyssel Mødet er:

● Vi udvikler stærke bånd, dialoger og fællesskaber på tværs af kommune og civilsamfund og unge på kanten

● Vi skaber stærke relationer og er rollemodeller for dem

● Vi sætter praksisnær undervisning i centrum, fordi det giver mening for unge på kanten

● Vi tager de unges passioner og drømme alvorligt som genvej til uddannelse og arbejde

● Vi skaber øvebaner for de unge. Rammer, systematik og planlagt fritid

Vendsyssel Nu er arrangør af mødet, Det er en nonprofit forening, som brænder for at skabe fællesskab på tværs af geografi, sektorer, virksomheder, foreninger og borgere i landsdelen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...