Danmarks Nasturfredningsforening giver en hånd til den sårbare hedenatur ved Jerup

KOMMUNEN: Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn/Læsø vil med frivilliges hjælp lave naturpleje i Tolshavefredningen ved Jerup.

Området som er et meget naturskønt sted med mange sjældne planter og insekter er desværre ved at gro til med arter som ikke oprindeligt hører til i den danske natur.

Disse såkaldte invasive arter udkonkurrerer de hjemmehørende arter med faldende biodiversitet til følge.

Insekter som gennem tusinde år har tilvænnet sig danske planter som fødegrundlag kan ikke leve af de invasive arter.

De invasive arter kommer blandt andet fordi luftforureningen gør at der kommer næringsstoffer med regnvandet, som igen giver grobund for nye plantearter.

På sigt vil det betyde at de hede- og klitlandskaber som vi kender vil forsvinde og blive helt anderledes, mange steder til skov og krat.

Indtil der bliver endnu bedre styr på luftforureningen er det nødvendigt at give naturen en håndsrækning.

Denne gang er der særlig fokus planten Djævelsbid som er ved at være meget trængt i området.

Djævelsbid er værtsplante for den sjældne sommerfugl Hedepletvinge som er helt afhængig af Djævelsbid.

Naturplejedagen finder sted søndag 4. oktober fra 10-14.

Mødestedet er ved den nordlige ende af Råsigvej, umiddelbar vest for jernbaneoverskæringen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...