NORDJYLLAND: Der skal en styrket indsats til i psykiatrien.

Det afspejler det budgetforlig for 2021, som et bredt flertal i regionsrådet har indgået.

I psykiatrien lægger forligspartierne vægt på en fortsat udvikling og vedvarende indsats i forhold til at nedbringe overdødelighed for patienter med alvorlig psykisk sygdom.

Der er allerede iværksat en indsats hvor somatisk personale opsporer og behandler fysiske symptomer og sygdomme hos indlagte patienter.

I 2021 sker der, indenfor rammerne af finanslovsmidlerne, en udvidelse af ordningen til det ambulante område.

Udvidelsen er et væsentligt skridt på vejen for at sikre større lighed i sundhed for psykiatriske patienter.

Forligspartierne ønsker også en større brugerinvolvering i den fremtidige tilrettelæggelse af tilbuddene i psykiatrien. Derudover vægter politikerne muligheden for at oprette flere brugerstyrede sengepladser i hele regionen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...