Regionen tjekker op på mulige forureningskilder

KOMMUNEN: Region Nordjylland undersøger netop nu en lang række grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvandet og menneskers sundhed.

Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet, hvor Regionsrådet lægger stor vægt på den indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden.

Regionen prioriterer derfor nu og i de kommende år de indledende forureningsundersøgelser højt, hvor de mulige forureninger kan udgøre en risiko over for grundvandet.

Siden 2016 har regionen haft et øget fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider.

Nu er fokus rettet mod en lang række maskinstationer, lossepladser og gartnerier, hvor mulige spild kan udgøre en risiko for grundvandet.

Historisk set har der været anvendt mange forskellige pesticider i Danmark, og regionen har valgt at benytte nogle nye større analysepakker, hvor grundvandet analyseres for ca. 240 pesticider.

- Det er vigtigt at beskytte vores grundvand og drikkevand. Grundvandskvaliteten er under pres – ikke mindst fra forureningen med pesticider. Derfor skal vi undersøge og rydde op ved de punktkilder, der kan udgøre en trussel mod kvaliteten af det grundvand vores børn og børnebørn skal drikke i fremtiden, siger Mads Thomsen, der er formand for Regionsrådets Klima- og Miljøudvalg.

Her udfører regionen undersøgelser

I øjeblikket tjekkes 215 grunde i de nordjyske kommuner. Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der derudover omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller for sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde. Undersøgelserne og afværgeprojekterne er nærmere beskrevet i indsatsplanen for jordforureningsområdet, som hvert år vedtages af Regionsrådet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...