GENBRUG: For at spare på traditionelle råstoffer vil regioner fremme genbrug

KOMMUNEN: Overalt i det danske land vidner menneskeskabte huller og lavninger i landskabet om årtier og århundreders indvinding af grus, sten, kalk og ler til byggeri, vejanlæg og andre store anlægsprojekter.

Nogle står fulde af vand og udgør rekreative områder og udfoldelsesmuligheder for mennesker og dyr, mens andre fremstår som lavninger i landskabet - med mindre, de på et tidspunkt blev fyldt op med affald, der typisk udgør en trussel for grundvandet.

Uanset, hvordan de fremstår, har de det til fælles, at det, der blev udvundet, er væk for stedse, og skal man bruge mere af det, skal der graves og udvindes et nyt sted.

I et forsøg på at mindske behovet for hidtil urørte råstoffer er Region Nordjylland sammen med landets øvrige regioner klar til at gå forrest for at sikre en mere bæredygtig råstofforsyning til et Danmark, der i stadig stigende grad efterspørger råstoffer.

En af løsningerne er en større grad af genanvendelse, og for at lette adgangen til genbrug foreslår regionerne, at mængder og kvalitet af råstoffer i eksisterende byggeri kortlægges, så bygherrer får mulighed for at planlægge genanvendelse af byggeaffald ved senere nedrivning.

Og ifølge Region Nordjylland kan det ikke fortsætte som hidtil.

- Vi kan ikke blive ved med at indvinde råstoffer af den nødvendige kvalitet på traditionel vis. Slet ikke i nærområderne, tæt på hvor råstofferne skal bruges, og måske heller ikke tilstrækkelige mængder til fremtidige generationer i hele Danmark, siger Mads Thomsen, formand for regionsrådets klima- og miljøudvalg.

Bæredygtig råstofforsyning

En måde at opnå en mere bæredygtig råstofforsyning er genbrug af bygge- og anlægsaffald.

Udover ikke at tære på oprindelige råstoffer, har det genbrugte materiale en række egenskaber, der gør det særligt attraktivt i anlægsbranchen.

Knust beton er således nemmere at komprimere og bliver hurtigere kørefast end almindeligt stabilgrus.

Og så kan det rumme en økonomisk gevinst for kunden, idet genbrugsmaterialerne ofte vil være billigere end traditionelle råstoffer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...