Strækningen fra Ålbæk til Skagen skal udvides

SKAGEN: Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en langsigtet plan for investeringer for over 110 milliarder kroner i landets infrastruktur.

Det omfatter ud over en ny Limfjordsforbindelse også penge til udbygge vejen mellem Aalbæk og Skagen, ligesom E45 udvides.

- Presset på forbindelserne over Limfjorden og på E45 Østjysk Motorvej er alt for stort, og det bliver kun større i fremtiden.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu kan gøre noget ved de lange bilkøer, som nordjyderne oplever hver eneste dag.

- På den måde sikrer vi, at spildtid på vejene bliver mindsket samtidig med, at Danmark trafikalt kommer til at hænge bedre sammen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Regeringen og Dansk Folkeparti mener, at det i de kommende år er nødvendigt at sikre opkobling i hele landet til de største motorveje.

Dette kræver målrettede investeringer i de små og mellemstore statsveje, så udviklingen og væksten regionalt og lokalt bliver understøttet, og der bliver taget de nødvendige hensyn til trafikafviklingen i bysamfundene.

- Vi øremærker over 110 milliarder kroner i vores langsigtede infrastrukturplan til vigtige og nødvendige investeringer, som blandt andet vil betyde meget for trafikanterne, der rejser mellem Nordjylland og resten af Danmark, siger Ole Birk Olesen.

Aftalen indeholder en lang række infrastrukturprojekter, der skal sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030. Det gælder blandt andet en udbygning af E45, midler til en ny midtjysk motorvej, en tredje Limfjordsforbindelse, en ny jernbane på Vestfyn samt en pulje til opgradering af øvrige statsveje, herunder rute 40 mellem Aalbæk og Skagen. Derudover afsætter regeringen og Dansk Folkeparti midler til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse, bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed samt bedre cykelinfrastruktur.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...