Forsyningen har overtaget skraldebiler og overvejer nu om opgaven skal løses af Forsyningen selv

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Forsyning A/S og Remondis A/S har indgået en aftale om at samarbejdet med at indsamle renovation- og papiraffald i Frederikshavn Kommune ophører 31. august 2019.

- Vi har forhandlet med Remondis A/S gennem de seneste par måneder.

- Vores fokus har været at sikre forsyningssikkerheden overfor vores kunder.

- Det har derfor været en afgørende forudsætning i forhandlingerne, at vi med aftalen sikrer råderet over vognparken, siger Jens Hedegaard.

Og det forhold er ganske vigtigt, for der er nemlig 14 måneders leveringstid på nye skraldebiler af de typer, der kan anvendes i Frederikshavn Kommune.

Derfor er formanden meget tilfreds med, at aftalen indebærer, at Forsyningen overtager de 14 skraldebiler.

- Vi vil i de kommende dage og uger vurdere, hvordan opgaven løses bedst under hensyntagen til vore krav om forsyningssikkerhed, fleksibilitet og økonomi.

- Om dette skal ske ved nyt udbud eller ved hjemtagelse af opgaven er det endnu for tidligt at konkludere.

For at skabe det bedst mulige grundlag for den fremtidige opgaveløsning, vil vi i den kommende periode holde møder med 3F og skraldemændene for at afklare vore forventninger og muligheder, siger formanden.

Og det er helt i tråd med de meldingerne, Jens Hedegaard kom med under konflikten mellem renovationsmedarbejderne og tyske Remondis.

Allerede der tydeliggjorde Hedegaard, at man var i gang med at genoverveje samarbejdet

- Det skuffer os virkelig, at de ikke kan leve op til det, vi har aftalt. Hvis de mener, de får for lidt for det, så er det os, de skal have fat i, understregede Jens Hedegaard Kristensen dengang.

Baggrunden for konflikten skal findes i, at Frederikshavn Kommune 1. oktober 2018 indførte to-kamre spande.

- Vi har siden da haft store problemer med at nå den arbejdsmængde, renovationsselskabet pålagde os hver dag. Vi kan simpelthen ikke nå vores arbejde på 7,4 time dagligt eller 37 timer om ugen forklareede tillidsmand

- Vi har siden 1. oktober prøvet at få Remondis til at forstå, at vores arbejdsmængde er for alt stor i forhold til arbejdstiden, lyder det fra renovationsarbejderne, der også påpeger, at de siden 1. oktober har haft mere eller mindre fast overarbejde, og samtidig beklager overfor kommunens borgere, at der ikke bliver indsamlet skrald, lød det fra tillidsmand Palle Jørgensen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at borgmester Birgit Hansen var godt og grundsigt træt af, at borgene ikke fik indsamlet deres affald.

- Frederikshavn Kommune har en forventning om, at der indsamles affald hos borgerne. Den forventning har vi i forhold til Frederikshavn Forsyning A/S, som udbyder kontrakten med den private vognmand. De parter skal løse opgaven, og den private vognmand skal sikre ordentlige arbejdsvilkår, sagde Birgit Hansen.

Formanden for bestyrelsen i Forsyningen A/S, Jens Hedegaard understregede under konflikten, at det private vognmandsfirma - Remondis - skal tage sig gevaldigt sammen, hvis virksomheden fortsat skal have en kontrakt med Forsyningen A/S.

- Først og fremmest skal vi være sikre på, at affaldet hos borgerne bliver samlet ind. Og så skal holde op med at jagte personalet hen over stepperne, siger Jens Hedegaard.

Om konsekvensen bliver en ny udlicitering eller en hjemtagning af opgaven er uvist.

Men spørger man SF i Frederikshavn, så er den sidste løsnign den rigtige.

Det blev resultatet af SF’s henvendelse i aftes til byrådet om konflikten mellem Remondis og renovationsmedarbejderne.

- Det er et cirkus med disse udliciteringer. Det ender tit med, at vi skal rydde op. Vi har også oplevet det med flere hjemmeplejefirmaer. Derfor synes jeg, at byrådet skal tage det seriøst. Vi skal trække opgaven med indsamling af affald hjem. Det opfordrer jeg til, at byrådet i fællesskab beder Forsyningen om at undersøge mulighederne for, lød det fra Christina Lykke, da sagen blev behandlet på det forrige byrådsmøde.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...