Vækst og Vilje-prisen og Iværksætterprisen er netop blevet uddelt af Frederikshavn Erhvervsråd

FREDERIKSHAVN: Erhvervsrådet, der dækker hele Frederikshavn Kommune har her til formiddag uddelt Vækst og Viljeprisen til Kaj Christiansen og Iværksætterprisen til Morten Stausgaard fra Cantona System i Sæby.

Herunder følger motiveringer for de to prismodtagere:

Vinderen af Erhvervsprisen:

Kaj omdannede lukket værft til spirende erhvervspark. Sådan lyder overskrift på en artikel på TV2 Nords hjemmeside fra januar 2019, da Kaj Christiansen takkede af efter godt 20 år som direktør for Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) og overlod nøglerne til Martin Pedersen.

Kaj Christiansen er en den enkeltperson, som har haft allerstørst betydning for udviklingen af Frederikshavns nyere erhvervshistorie. Han kom til Frederikshavn som økonomidirektør på Danyard-værftet, som lukkede i 1999. Efter lukningen af Danyard var det Kaj Christiansens fortjeneste, at der som opstod en ny virksomhed af asken fra det lukkede værft.

Kaj Christiansen kunne have valgt at omdanne havneområdet til beboelse, som man gør i mange andre havne. Det havde nok givet størst afkast på den korte bane, men Kaj Christiansen havde visionen og så mulighederne for et nyt erhvervseventyr. Han omdannede derfor de mange tusind kvadratmeter havneareal til Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME).

Det gav en strategiændring fra at bygge skibe til at servicere og reparere skibe, og i dag er Frederikshavn hjemsted for en af Danmarks stærkeste maritime klynger. I dag huser havnearealet mere end 30 virksomheder. Kaj Christiansen har skabt infrastrukturen til den maritime klynge ved at opføre bygninger til formålet.

Det, at vi fik etableret FME, betød nemlig, at små iværksættervirksomheder kunne komme ind på et havneareal, som ellers var uopnåeligt, med mindre man havde kapital i ryggen. Det gav fundamentet for, at en hel række virksomheder kunne komme i gang som enkeltmandsvirksomheder – og i dag har flere af dem vokset sig til store forretninger som fx VMS Gruppen, Victor DST og Scanel International, som alle har over 100 ansatte. De har kunnet vokse i den ramme, som FME har stillet til rådighed.

Kaj Christiansen så også potentialet i at lave et kontormiljø i en gammel kornsilo på havnen, som i dag er kendt som Kattegat Siloen - en moderne kontorbygning, som rummer mere end 50 lejere. Hvis man skulle bygge en ny tilsvarende bygning, ville man formentlig ikke have fået lov til at bygge 12 etager på havnen.

I nyere tid er Kaj Christiansen, og de visioner han havde for at fortsætte de maritime aktiviteter, den største enkeltfaktor, der har været i byen i årene siden værftslukningen. Havde han ikke gjort sig tanker om, at man kunne lave et ejendomsudlejningsselskab og omdanne værftsområdet og en gammel kornsilo til en ny maritim erhvervspark, havde vi været et helt andet sted, end vi er i dag.

Han fortjener i den grad prisen for vilje til vækst.

Vinderen af Iværksætterprisen:

Morten Stausgaard er manden bag virksomhederne Cantona System A/S, Cantona House A/S og det seneste Cantona Montage A/S.

Cantona System A/S har eksisteret siden 2008 og skiftede til sit nuværende navn og set up i 2015. Morten Stausgaard har med Cantona System udviklet sit eget byggesystem, der er patentanmeldt.

Cantona byggesystemet består af Cantona Wall, Cantona Rewall og Cantona Roof samt et hav af facadebeklædninger i fibercement, alu komposit og murstensskaller. Cantona Wall er bygget op omkring det bæredygtige PIR+-isolering med en så høj isoleringsevne, at vægelementet er markant tyndere end traditionelle konstruktioner. Det giver 20 kvadratmeter ekstra plads i et 200 kvm hus.

Cantona Wall består af komponenter, der ikke er organisk nedbrydelige. En enkel, logisk og ligefrem samlingsmetode mellem elementerne tilsikrer en meget lille sandsynlighed for fejl under opstilling og samling af elementerne. Idéen til Cantona Systems A/S kommer fra over 20 år som indkøber i byggebranchen.

I 2018 flyttede virksomheden ind i det totalrenoverede domicil på Aalborgvej 93B. Her råder Cantona Gruppen over 3700 kvadratmeter, men allerede nu er virksomheden i pladsmangel og har derfor købt nabogrunden.

I dag er der 41 personer ansat i Cantona Gruppen, som rummer beregnere, arkitekter, ingeniører, tekniske tegnere, statiker, sælgere, administration, montage- og produktionsfolk, der laver slutprodukterne. Delelementerne kommer fra underleverandører i Polen, Tyskland og Tyrkiet.

Cantona Gruppen favner også Cantona House, der leverer arkitekttegnede og nøglefærdige huse bygget på Cantona byggesystemet. Og det seneste skud på stamme er Cantona Montage, der opfører råhuse i Cantona byggesystemet.

Morten Stausgaard er en serieiværksætter, der skaber arbejdspladser i vores område, og derfor fortjener han Iværksætterprisen 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...