EU Kommissionen besøger to naturprojekter i Vendsyssel

SKAGEN: Vi har en enestående natur i Vendsyssel som også set med Europæiske øjne har nogle helt specielle perler.

I Europa har vi et netværk af naturområder vi skal passe ekstra godt på. Det er dem som kaldes Natura 2000 områder. For at hjælpe med arbejdet har EU Kommissionen en fond som alle medlemslande kan søge penge fra - LIFE fonden.

Den 10.-11. oktober besøger EU Kommissionen LIFE projekterne for Hulsig Hede og Råbjerg Mose projektet som begge er i fuld gang.

Med på besøget er både en repræsentant fra EU Kommissionen og en repræsentant fra EU Kommissionens eksterne monitor team. Besøget består både af teknisk og økonomisk gennemgang af begge projekterne og besøg ude i de fantastiske naturområder.

Ud over repræsentanterne fra EU deltager derfor også alle projektets partnere med både teknisk og økonomisk personale.

Formålet med begge projekter er at forbedre forholdene for de typer af natur som er helt særlige hos os. Det er fortrinsvis de lysåbne naturtyper som klitheder, heder og moser og de særlige planter og dyr som er afhængige af den åbne natur.

Under besøget vil der blive lejlighed til at snakke om naturgenopretning og naturpleje i form af både rydninger af buske og træ, informations aktiviteter, bekæmpelse af invasive arter, græsning, lukning af gamle grøftesystemer og meget andet.

Besøget går både til Grenen, Hulsig Hede og det karakteristiske rimme-dobbe landskab ved Jerup.

Begge projekter gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Frederikshavn Kommune. I LIFE Råbjerg Mose projektet er også Kragskovhede Fængsel en vigtig samarbejdspartner.

Projekterne har hver et budget på ca. 20 mio. kr. LIFE fonden finansierer 50% af Råbjerg Mose projektet og 60% af Hulsig Hede projektet. Begge projekter modtager finansiering af de resterende udgifter fra en national pulje regeringer har afsat til samme formål.

Begge projekter skal afsluttes i 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...