Skagens 5. klasser indtog Byfogedskoven

SKAGEN: Der var natur på programmet, da Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen inviterede Brovandeskolen og Skagen Skoles 5. klasser på en tur i skoven, tirsdag 8. oktober.

Formålet var at indvie børn i insekternes liv og hvorfor det er vigtigt at værne om disse små dyr, med bl.a. insekthoteller.

I gråvejr med lidt regn, kom de 38 elever med lærere cyklende til Byfogedskoven - også kaldet Sygehusskoven.

Spørgelysten var stor allerede inden eleverne var sat på opgaver.

Flere ville have at vide, hvem der ejer skovene og hvad er Naturstyrelsen.

Her fortalte Helene Overby fra Naturstyrelsen, at staten ejer skovene, og dermed er det os alle.

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Hun fortalte også om hvordan man opfører sig i den offentlige skov.

Eigil Olesen fra Naturfredningsforeningen bød velkommen og fortalte at turen og opgaverne handlede om insekter og hvordan vi bygger insekthoteller til dem.

Han ridsede op hvor vigtigt det er med insekter.

Havde vi ikke dem, havde vi heller ikke f.eks. blommer, pærer og æbler, da de bestøves af insekterne.

Bare er musvitpar med 7 til 8 unger, har fra udklækning af æggene til ungerne kan klare sig selv brug for ca. 25.000 insekter.

Helene Overby, bød velkommen i den 200 år gamle skov, som førhen hed Skagen Gl. plantage, og er fra omkring 1815.

For 100 år siden blev skoven fredet på grund af sin skønhed, særegenhed og oprindelse.

Derefter kom hun ind på formiddagens program for eleverne.

- Vi skal ud og behandle døde træer, så insekterne har et bosted, plante træer, lave insekt bo til at tage med hjem og bygge brændestakke, som insekterne kan overvintre i, fortalte Helene Overby.

Børnene blev delt op i fire hold og sendt ud til fire opgaver.

Skagen Onsdag fulgte 8 elever med lærer Ella Degn fra Brovandeskolen.

Første sted i skoven, blev vi mødt af skovarbejderne Lars Pedersen og Michael Olesen.

De fortalte om hvordan insekterne borer sig ind i træerne for at finde et bo for vinteren. Et træ skulle fældes så eleverne blev sendt i sikkerhedsafstand, og Lars kunne nu fælde træet med motorsav.

Efter fældningen, skulle de tælle ringene på træstubben, for at bedømme træets alder.

Børnene havde undervejs mange spørgsmål til de mange indtryk de fik.

Dernæst skulle de klippe eller save alle grenene af træet, så de kunne bruges til at lave en kvasdynge, som er godt for fugle, pindsvin, insekter og andre af skovens mindre dyr.

Her kan bygges rede og gemme sig.

De otte børn gik energisk til den og brugte høgenæb og sav.

Den store træstamme, kunne herefter tages i brug af bl.a. insekter.

Næste opgave var at bygge en brændestak i samarbejde med John Pedersen og Eigil Olesen fra DN.

Det skulle bygges med træ i lag med tagrør, lidt grene og halm imellem. Jo mere variation i stakken, jo bedre. Så endnu et insekthotel.

Helen Overby og Mike Lorenzen fra Naturstyrelsen fortalte om, hvordan man skulle lave et insekt bo til at tage med hjem. Med en boremaskine borede børnene huller i en træstub.

Omkring 20 huller i hver, så der kunne blive et godt bo for insekter.

Træstubben kunne så enten stilles på fliser, eller blive hængt op derhjemme.

Som afslutning fik de fire hold opgaven ”Plant et træ”.

De fik en hestekastanje, en valnød, en eg og en hvidtjørn.

- Når jeres børn bliver gamle, kan det være de kommer og fælder de træer, der så er blevet 100 år, sagde Helene Overby.

En begivenhedsrig formiddag for børnene, som lærte lidt mere om naturens mange facetter og hvem havde troet, at der også kunne bygges insekthoteller.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...