Ældrerådets årsberetning: ”Er vi i gang med et ”Digitaliseringstog”, hvor nogle ældre bliver efterladt på perronen?

KOMMUNEN: ”Er vi i gang med et ”Digitaliseringstog”, hvor nogle ældre bliver efterladt på perronen?”

Sådan lyder det fra Ældrerådets formand Hanne Andersen i rådets årsberetning for 2019, der netop er udgivet.

Netop derfor har Ældrerådet valgt at sætte ekstra fokus på digitalisering i 2020.

Ud over det emne har Ældrerådet fastlagt endnu to fokusområder for 2020, nemlig ”rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale” og ”Plejeboligområdet”. Det sidste har Ældrerådet også haft en udfarende kraft i forhold til i 2019.

Ældrerådet ser som udgangspunkt positivt på den digitale udvikling, men er opmærksom på, at digitaliseringen kan få den konsekvens, at de ikke-digitale ældre borgere mister rettigheder, sociale relationer og oplever, at de ikke anerkendes og har samme værdi, som de digitale borgere.

Er vi i gang med et “ Digitaliseringstog”, hvor nogle ældre bliver efterladt på perronen?

Som Ældreråd vil vi være med til at skabe rammer, hvor ingen ældre borgere ”efterlades på perronen”, uden der er fundet en løsning ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Samtidig vil vi arbejde på at sikre, at der ved indførelse af teknologiske løsninger også sættes fokus på de menneskelige omkostninger, understreger Hanne Andersen i årsberetningen.

Med hensyn til rekrutteringen af nye medarbejdere hedder det i årsberetningen.

Der er flere store udfordringer på ældreområdet, som Ældrerådet finder det nødvendigt, der bliver sat ekstra fokus på i 2020.

Ældrerådets formand har således i 2019 deltaget i 2 møder for Social- og Sundhedselever, der er ved at være færdige med deres uddannelse ved Frederikshavn Kommune.

På møderne gav flere elever udtryk for, at der i langt de fleste tilfælde udelukkende tilbydes plejepersonalet deltidsstillinger.

Mange unge er afhængige af at have en fuldtidsstilling, og er det ikke en mulighed inden for plejeområdet, kan det få de unge til at vælge SOSU-uddannelsen fra.

Ældrerådet appellerer til, at der indgås aftale med plejepersonalet så deltidsansatte får adgang til et højere timetal, samtidig med at man ændrer praksis omkring tildeling af praktisk hjælp, så rengøring kommer til at foregå over middag, og man derved udnytter fuldtidsansættelserne optimalt.

Endelig opgør årsberetningen også indsatsen i forhold til brandsikkerhed i de kommunale institutioner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har således gennemført en undersøgelse af brandsikkerheden i samtlige kommuner ultimo 2018. Undersøgelsen viser i hovedtræk, at Frederikshavn Kommune har styr på brandsikkerheden.

I flere bygninger er brandsikkerheden højere, end reg-lerne tilskriver, og i de resterende bygninger leves der op til de regler og love, der var gældende på bygningernes opførelsestidspunkt dog med en tilføjelse af, at der enkelte steder har været givet dispensationer fra gældende regler af Brandmyndighederne.

Undersøgelsen lægger op til, at man i løbet af året får afdækket de bygninger, som skal have særlig opmærksomhed i forhold til brandsikkerheden.

Det drejer sig primært om Dybvad Ældrecenter, Østervrå Ældrecenter, Rosengården i Sæby samt Ingeborgvej i Frederikshavn.

Velvidende at de lovmæssige krav er opfyldt i boligerne, henstiller Ældrerådet til, at man opdaterer brandsikkerheden i alle pleje- og ældreboliger uanset opførselstids-punkt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...